Riksdgsvalet 2019

Mindre barngrupper

En kvalitativ småbarnspedagogik jämnar ut skillnaderna mellan barn och förbereder dem för skolgången. Tyvärr har dagvården i stället blivit en barnförvaringsplats. Enligt statsrådets utredning finns det i dag mer deltidsbarn, mer barn per vuxen, mer stora och blandade barngrupper. I utredningen framkom också att grupper som fungerar i samma utrymme delas på två i systemet för att få statistiken att se bättre ut. I verkligheten kan grupperna vara okontrollerat stora.

Nästa regering måste återinföra den subjektiva dagvårdsrätten, öka mängden vuxna per barn och satsa på förebyggande arbete. Kunskapsnationen Finland ska sporra familjerna att ge sina barn småbarnsfostran. Det är orimligt att vanliga familjer måste betala så höga dagvårdsavgifter när forskning visar att en kvalitativ småbarnspedagogik gynnar alla barn. Avgiftsfri dagvård är inte en utopi, utan en vision för framtiden. Det behövs mera hjärta i beslutsfattandet. Kvalitativ småbarnsfostran är ett av de bästa sätten att förebygga ungas utslagning.

Anette Karlsson,

vice ordförande, Finlands svenska socialdemokrater, SDP, Nyland Utnyttja det gamla spåret

Spårförbindelser både mellan städer och i städernas kollektivtrafik planeras. Så som ÖN rapporterar (5.4) lockar spår till utveckling av de områden som finns nära det. Nackdelen är investeringskostnaden. Direktbanan Helsingfors-Borgå-Kouvola skulle kosta två miljarder euro.

Jag stöder projektet, men tror inte det är genomförbart under överskådlig framtid. Andra banprojekt har högre prioritet. Tågtrafik till Östnyland är längst hunnet i Nickby. Vi lyckades inom HRT få enighet att tågtrafiken kan börja på 2020-talet om befolkningsutvecklingen går som planerat. Tåget kommer att vara attraktivt, då man på elva minuter kommer till Kervo.

Den mest realistiska möjligheten med tågtrafik till Borgå är att ta fram planen att utnyttja det gamla spåret. Banavsnittet till Sköldvik måste troligen ändå förbättras i framtiden varför marginalinvesteringen till Borgå kanske inte är oöverkomlig. Då skulle Borgå få ett klimatsmart transportalternativ som säkert skulle bli populärt.

Kristian Rehnström, SFP, Nyland Långsiktig politik behövs

Nästa riksdag och regering kommer få ett avgörande mandat ifall vi lyckas bromsa klimatförändringen. Klimatförändringen kommer drabba speciellt unga och de kommande generationerna. Därför behöver nästa riksdag och regering utföra ett målmedvetet arbete som sträcker sig längre än fyra år framåt.

Ett långsiktigt arbete gäller inte enbart klimatförändringen. Vi behöver också föra en långsiktigt ekonomisk politik så att även framtidens generationer har möjlighet att lyfta pension. Nästa riksdag och regering behöver också satsa på utbildning och forskning. Satsningar på utbildning och välmående är satsningar på framtiden.

En långsiktig politik är en av många orsaker till varför jag valde att ställa upp i riksdagsvalet. Vi måste sluta se på oss själva och en period på enbart fyra år då vi gör politik. I stället behöver vi fundera på vilka konsekvenser de beslut vi fattar har på kommande generationer och vår planets framtid.

Frida Sigfrids, vice ordförande för Svensk Ungdom, SFP, Nyland

Mer läsning