Riksdagsvalet 2019

För en bättre morgondag

Minderåriga barn och unga får inte rösta. Därmed är barn och unga helt beroende av de beslut vi vuxna fattar. Våra vuxnas ansvar är att fatta beslut som är bäst för barn och beslut som skyddar barn. Vi bör respektera barnets rättigheter i alla lägen. Vi måste komma ihåg att barn har en helt speciell ställning i vårt samhälle, en ställning som garanterar varje barn ett speciellt skydd. I praktiken betyder det att beslut som inte är bäst för barn kan man helt enkelt inte fatta.

Vi måste bygga upp ett samhälle som tar hand om alla sina generationer. Ett samhälle där beslut fattas med stöd av barnkonsekvensanalyser, men också seniorkonsekvensanalyser och konsekvensanalyser som gäller till exempel miljön. Vi behöver mer solidaritet och medmänsklighet i vårt land. Jag vill se mjukare värden och värdediskussioner också i vårt lands politiska diskussioner och agenda. Finland kan vara ett ännu bättre land för sina medborgare.

Pia-Lisa Sundell, SFP, Nyland

Mer läsning