Riksdagen röstar om att häva Juha Mäenpääs åtalsimmunitet – Heikki Vestman backar upp sannfinländaren

RÖSTNING. Riksdagen röstar om Juha Mäenpääs åtalsimmunitet på fredag. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

En del riksdagsledamöter anser att en riksdagsledamot inte kan få säga vad som helst, medan andra anser att yttrandefriheten är hotad om riksåklagaren får väcka åtal mot Juha Mäenpääs för hets mot folkgrupp. Till de sist nämnda hör Sibboledamoten Heikki Vestman.

Riksdagen debatterade på onsdagen frågan om att häva Juha Mäenpääs (Sannf) åtalsimmunitet för hans uttalande där han jämförde invandrare med invasiva främmande arter. Sannfinländarna håller på fortsatt åtalsimmunitet medan flera av de övriga partierna är splittrade i frågan. Bland annat Samlingspartiets riksdagsledamot, Sibbobon Heikki Vestman, hörde till dem som i grundlagsutskottet röstade mot förslaget om att häva Juha Mäenpääs åtalsimmunitet.

Vänsterförbundets Paavo Arhinmäki öppnade onsdagens debatt i plenum med att säga att man inte kan försvara Mäenpääs uttalande med hänvisning till lagen om yttrandefrihet eftersom tal som sprider hat och rädsla tystar andra och inskränker på deras yttrandefrihet.

Flera anföranden lyfte fram att alla experter som grundlagsutskottet har hört förespråkar att Mäenpääs åtalsimmunitet hävs.

Frågan debatteras i plenum efter att grundlagsutskottet förra veckan kom med ett utlåtande där utskottet förespråkar att riksåklagaren ska få väcka åtal mot Mäenpää för hets mot folkgrupp.

Större skydd

Riksdagsledamot Juha Mäenpää (Sannf) kopplade ihop bekämpningen av invasiva främmande arter och invandrare i ett anförande i plenum i juni 2019.

Riksåklagaren Raija Toiviainen bad i början av året att få väcka åtal mot Mäenpää för hets mot folkgrupp.

Riksdagsledamöter har åtalsimmunitet för yttranden i riksdagen.

Det krävs fem sjättedelars majoritet i riksdagen för att häva åtalsimmuniteten.

Grundlagsutskottet föreslog förra veckan att åtal kan väckas.

Frågan om att häva Mäenpääs åtalsimmunitet debatterades i plenum på onsdagen.

Omröstningen sker på fredagen.

Under Finlands självständighetstid har ingen riksdagsledamots immunitetsskydd upphävts.

Riksdagsledamöter åtnjuter större skydd av lagen för uttalanden i riksdagen än vad som gäller för gemene man. Därför krävs det fem sjättedelars majoritet i riksdagen för att åtal ska kunna väckas för någonting som en riksdagsledamot sagt i plenum.

Riksdagen tar inte ställning till om Mäenpää har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp utan bara om hans fall ska få prövas i domstol. Det är riksåklagaren Raija Toiviainen som har bett riksdagen om tillstånd för att väcka åtal.

Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho poängterade att riksdagen under Finlands självständiga historia aldrig har röstat för att lyfta åtalsimmuniteten för en riksdagsledamot. Han varnade för ett sluttande plan om det sker nu.

– Det skulle vara första gången men säkert inte den sista och steg för steg skulle det bli allt mer absurt, sade Halla-aho.

Partier är delade

Sannfinländarna meddelade redan när frågan om att väcka åtal blev aktuell att partiet kommer att rösta emot att häva Mäenpääs åtalsimmunitet. Sannfinländarna är ett så stort parti i riksdagen att de ensamma kan fälla förslaget. Men också en del riksdagsledamöter från Samlingspartiet, Centern och Kristdemokraterna är emot att häva åtalsimmuniteten.

Kristdemokraternas ordförande Päivi Räsänen sade i debatten i plenum att utgångspunkten bör vara att domstolen inte är rätt plats att behandla riksdagsledamöters anföranden.

– Sådana tillvägagångssätt används i diktaturer, inte i demokratier, sade Räsänen.

Sari Tanus (KD) sade i sitt anförande att hon är mest orolig för att yttrande- och åsiktsfriheten inskränks i Finland.

SPLITTRAT Två av tre samlingspartister i grundlagsutskottet, Wille Rydman och Heikki Vestman, röstade emot förslaget att häva Mäenpääs åtalsimmunitet som vann 12-5 i utskottet. De övriga som röstade emot var sannfinländare. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Samlingspartiet är delat i frågan. Två av tre samlingspartister i grundlagsutskottet, Wille Rydman och Heikki Vestman, röstade emot förslaget att häva Mäenpääs åtalsimmunitet som vann 12-5 i utskottet. De övriga som röstade emot var sannfinländare.

"Riksdagens disciplinära åtgärder räcker"

Rydman och Vestman konstaterade båda i plenumdebatten att Juha Mäenpää bröt mot föreskriften om att riksdagsledamöter ska bete sig värdigt, men ansåg att riksdagen har inre disciplinära åtgärder som också tillämpades på Mäenpääs fall. Detta är tillräckligt, ansåg båda.

Pihla Keto-Huovinen (Saml) ansåg däremot att det skulle vara viktigt att föra Mäenpääs fall till domstolen för att i rätten pröva ramarna för yttrandefriheten.

– Riksdagsledamöter kan inte tala hur som helst. Hets mot folkgrupp bör ses som ett allvarligt brott, sade Keto-Huovinen i plenum.

Centerpartisterna i grundlagsutskottet röstade alla för att häva Mäenpääs åtalsskydd, men till exempel Mikko Kärnä (C) förespråkar inte att åtalsimmuniteten hävs, även om han anser att Mäenpääs uttalande var rasistiskt och förkastligt. Han hänvisar liksom Rydman och Vestman till att riksdagen redan har vidtagit inre disciplinära åtgärder mot Mäenpää.

Anders Adlercreutz (SFP) anser att riksdagsledamöterna inte kan höja sig själva över folket och anse att man står över de lagar man själv är med om att stifta. Enligt Adlercreutz bör riksdagen därför ge tillstånd att åtala Mäenpää.

Riksdagen röstar om Mäenpääs åtalsimmunitet på fredag.

Mer läsning