Riksdagen behandlar beredskapslagen

Bild: Ari Sundberg/SPT

Regeringen kommer i dag att till riksdagen framställa en förordning om att beredskapslagen ska börja tillämpas i Finland. Förordningen debatteras i plenum klockan 17.

Saken blev klar efter att regeringen under veckoslutet i samverkan med presidenten konstaterade att det råder undantagsförhållanden i Finland. Orsaken till att regeringen vill tillämpa beredskapslagen är att man vill få effektiva verktyg för att motarbeta spridningen av coronaviruset.

Efter riksdagsdebatten går förordningen till behandling i grundlagsutskottet som ska ta ställning till om motiveringarna i förordningen är tillräckliga för att beredskapslagen ska kunna tillämpas till den grad regeringen föreslår. Därefter behandlas förordningen på nytt plenum. Ett beslut om att beredskapslagen ska tillämpas kan fattas i snabb ordning.

Regeringen presenterade på måndagen ett åtgärdsprogram i 19 punkter som bland annat innebär en inskränkning av medborgarnas rörelsefrihet. Rörelsefriheten är en grundlagsskyddad rättighet.

Delar av regeringens åtgärder, såsom stängningen av skolor, kan även genomföras med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Mer läsning