Revisorers ansvarstagande

Utan att desto mer spekulera om vad som exakt skett i Pohjola-Norden tycker jag det är intressant att fundera på revideringen och revisorernas roll i sammanhanget.

Det ansvar som en styrelse har och tar är välbekant för de flesta. En styrelse avgår eller blir utbytt efter ett dyrt misslyckande och kan dessutom bli ersättningsskyldig. Vidare tillämpas i många org...