Revisorer: Konkurs hotar Talvivaara

Bild: Lehtikuva/Sari Gustafsson

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö uppger att bolaget gjorde en rörelseförlust på 2,2 miljoner euro under början av året.