Reträtt till sommarstugan kräver eftertanke – ger avstånd till folkmassor men belastar service disponerad för fast bosatta

PICK OCH PACK. Har man tänkt isolera sig ute på stugan är det skäl att tänka igenom vad som ska med – det finns nämligen inte alltid snabba lösningar när man väl är därute, varken materiellt eller i hjälpväg. Bild: Kristoffer Åberg

Att dra sig undan virussmittan i sommarstugan kan kännas lockande. Valet har följder både för individen och för lokalsamhällena som det är värt att beakta innan man åker ut.

I Norge är fritidsstugan, "hytten", minst lika populär som reträtt för norrmännen som sommarstugorna och strandbastun är för finländarna. I förra veckan förbjöd regeringen folk från att fly ut till sina stugor på grund av den ohållbara belastning den tillfälliga interna migrationen förorsakar för hälsovården i glesbygderna. Det statliga norska tevebolaget NRK rapporterar att statsminister Erna Solberg i helgen hotade att kalla in försvaret ifall norrmännen inte börjar hörsamma förbudet och ta sig hem igen.

Kassar i förbindelsbåten

Också hos oss syns trenden att dra sig undan till sommarboendet. Åretruntboende Clara Lindqvist på Simsalö i Sibbo skärgård märkte av den tydligt på förbindelsebåten i förra veckan.

– Båten är belamrad av kassar och packning för att folk flyttar ut på landet.

Lindqvist tycker ändå inte att situationen kan jämföras med den i Norge.

– Här är vi ju fortfarande i huvudstadsregionen, och det går att åka i land med egen båt. Men jag tänker att det är annat i sådana kommuner där det är långa avstånd, till exempel i Åbolands eller Ålands skärgård. Ur min synvinkel är det bra om man på det här sättet kan göra så att folk inte bor så tätt inpå varandra. I vår vik är vi åtminstone femtio meter från varandra fastän alla skulle bo här samtidigt, säger hon.

Samtidigt konstaterar Clara Lindqvist att hon som åretruntboende har lärt sig att allt inte fungerar som på land.

– Jag tror att människor som flyttar ut hit har och måste ha ett annat mindset. Är det så att man sitter i sin sommarstuga får man vara beredd på att det till exempel inte går att få hjälp på några minuter. Om man vill ha det så ska man tänka över saken.

SJÄLVVALD ISOLERING. Norges sits är lite annan än hos oss. Också expertisen konstaterar att det har sina fördelar om folk kan dra sig undan tätorterna, med service inom relativt nära räckhåll. Bild: Kristoffer Åberg

Ifall hon blir sjuk, men står någorlunda på benen, kan hon själv ta båten till Gumbostrand och en väntande sjuktransport. Men ifall det är riktigt akut bedömer 112 om det är brandverkets båt, Medi-Heli eller Sjöbevakningen som rycker ut. I skenet av det och resurserna som nu finns ställer covid-19-viruset existerande system på prov, det medger också Lindqvist.

– Om alla flyttar ut och blir sjuka … vem vet. Vi har ju inte varit i en sådan här sits förut.

Kan också vara bra

Biträdande överläkare Jeff Westerlund vid Borgå hälsocentral är inne på liknande tankegångar som Clara Lindqvist. Han tror inte att sommarstugereträtten blir ett problem i södra Finland – däremot kanske på Åland.

Fastän man är på stugan är det i princip hemkommunen som ansvarar för undersökningarna och vården, om situationen inte är akut, så jag tror inte att fenomenet belastar oss speciellt mycket.

– Egentligen är det bra att de som är friska isolerar sig. Jag har sett många fall, där till exempel mor- och farföräldrarna flyttar till stugan, varvid någon som är isolerad eller i karantän kan flytta in i deras bostad, bort från den övriga familjen. Det är förnuftigt, tycker jag.

Enligt Westerlund är Norge ett land med besvärliga kommunikationer. Om någon blir sjuk på stugan kan det vara svårt att nå ut med hjälpen. Läkarmottagningarna är också små. I Nyland är läget ett annat.

– Fastän man är på stugan är det i princip hemkommunen som ansvarar för undersökningarna och vården, om situationen inte är akut, så jag tror inte att fenomenet belastar oss speciellt mycket, bedömer Westerlund.

Frågan kom också upp på statsrådets direktsända presskonferens på måndagen, där den besvarades av justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen.

– Det finns inget förbud mot att flytta till sommarstugorna. Men det är inte ansvarsfullt i en situation där utökat rörelseförbud diskuteras att flytta från södra Finland till andra regioner, sa Timonen.

Han sade sig ha svårt att se att det motverkar karantänens syfte ifall familjer utrustat sig med proviant och självvalt dragit sig till stugan – snarare tvärtom, enligt hans bedömning.