Gustafs tävlingar: Resultat

VINNANDE LAG. Hindhår skola var bäst igen. Bild: Cecilia Kristjankroon

TÄVLINGEN MELLAN SKOLORNA

1. Hindhår 12,2

2. Tolkis 10,5

3. Gammelbacka 10,0

4. Vårberga 9,3

5. Sannäs 6,8

6. Kullo 6,2

7. Saxby 5,5

8. Näse 4,7

9. Kvarnbackens skola 3,6

10. Grännäs 1,3

11. Albert Edelfelt 1,2

Klasspoäng

Flickor 1 + Pojkar 1

1. Hindhår 141,2

2. Gammelbacka 103,7

3. Kullo 87,1

4. Sannäs 80,6

5. Vårberga 70,8

6. Tolkis 69,3

7. Saxby 69,3

8. Albert Edelfelt 41,3

9. Näse 39,8

10. Kvaba B 39,6

11. Kvaba A 32,0

12. Kvaba C 26,8

13. Grännäs 15,2

Flickor 2 + Pojkar 2

1. Kullo 126,9

2. Hindhår 115,8

3. Gammelbacka 108,5

4. Vårberga 93,9

5. Kvaba 2A 86,4

6. Kvaba 2D 84,5

7. Sannäs 77,4

8. Tolkis 59,0

9. Saxby 59,0

10. Kvaba 2C 32,3

11. Kvaba 2B 30,5

12. Grännäs 27,4

13. Albert Edelfelt 23,9

14. Näse 12,2

Flickor 3 + Pojkar 3

1. Hindhår 214,9

2. Vårberga 127,4

3. Saxby 122,6

4. Kullo 117,6

5. Tolkis 102,0

6. Gammelbacka 96,2

7. Sannäs 71,4

8. Grännäs 64,9

9. Kvaba C 60,2

10. Kvaba A 57,9

11. Näse 51,8

12. Kvaba B 32,2

Flickor 4 + Pojkar 4

1. Vårberga 310,9

2. Hindhår 247,5

3. Tolkis 212,0

4. Gammelbacka 188,0

5. Kullo 153,6

6. Saxby 151,3

7. Sannäs 118,9

8. Kvaba A 112,4

9. Kvaba C 69,5

10. Grännäs 67,8

11. Kvaba B 66,0

12. Näse 39,4

Flickor 5 + Pojkar 5

1. Hindhår 410,4

2. Sannäs 232,2

3. Kullo 170,0

4. Tolkis 151,7

5. Gammelbacka 141,4

6. Näse 88,6

7. Vårberga 80,0

8. Saxby 74,3

9. Albert Edelfelt 61,9

10. Kvaba A 57,3

Flickor 6 + Pojkar 6

1. Tolkis 272,7

2. Gammelbacka 234,3

3. Saxby 231,8

4. Vårberga 164,9

5. Hindhår 86,6

6. Näse 85,1

7. Kvaba 6A 75,9

8. Sannäs 60,5

9. Grännäs 45,5

Flickor 1 LÖPNING 2x30 m

1. Amanda Ahlgren Gammelbacka 9,56

2. Lilly-Maj Roos Kullo 10,31

3. Ingrid Ahlfors Hindhår 11,00

4. Triin Boije af Gennäs Sannäs 11,04

5. Saga Lahdensuo Gammelbacka 11,04

6. Leonie Laukkanen Gammelbacka 11,07

Flickor 1 LÄNGDHOPP

1. Amanda Ahlgren Gammelbacka 290

2. Ingrid Ahlfors Hindhår 272

3. Leonie Laukkanen Gammelbacka 272

4. Soraya Haakana Gammelbacka 272

5. Ilona Rönnbacka Gammelbacka 257

6. Wilma Finnbäck Sannäs 251

Pojkar 1 LÖPNING 2x30 m

1. Lucas Karlsson Kvaba 1A 10,34

2. Adrian Widestam Näse 10,44

3. Viggo Lindfors Vårberga 10,47

4. Tobias Tallqvist Saxby 10,51

5. Tobias Isaksson Tolkis 10,56

6. Elliot Andersson Kvaba 1C 10,58

Pojkar 1 LÄNGDHOPP

1. Tobias Tallqvist Saxby 316

2. Alexander Korttinen Vårberga 313

3. Jasu Ahola Albert Edelfelt 306

4. Tobias Isaksson Tolkis 299

5. Elliot Andersson Kvaba 1C 293

6. Adrian Widestam Näse 288

Flickor 2 LÖPNING 2x30 m

1. Odessa Forsén Kvaba 2D 9,97

2. Sara Österblom Kvaba 2D 10,16

3. Erin Liljendal Kvaba 2D 10,24

4. Amanda Forsén Kvaba 2D 10,28

5. Fanny Finell Kvaba 2A 10,39

6. Ellen Lundell Kullo 10,52

Flickor 2 LÄNGDHOPP

1. Odessa Forsén Kvaba 2D 323

2. Fanny Finell Kvaba 2A 307

3. Amanda Forsén Kvaba 2D 301

4. Frida Äijö Kvaba 2A 287

5. Erin Liljendal Kvaba 2D 281

6. Lucia Illman Kvaba 2B 272

Flickor 2 KULA

1. Isabella Aarnio Kvaba 2A 4,12

2. Linette Spring Tolkis 4,08

3. Ellen Lustig Vårberga 3,94

4. Saga Lönnström Kvaba 2C 3,83

5. Cassandra Skog Hindhår 3,64

6. Stella Broas Tolkis 3,51

Pojkar 2 LÖPNING 2x30 m

1. Lucas Lindgren Tolkis 9,52

2. Milton Nylander Kvaba 2D 9,55

3. Anton Zimmer Grännäs 9,97

4. William Rehnberg Sannäs 10,19

5. Oliver Hallikainen Tolkis 10,19

6. Alec Sallinen Kvaba 2A 10,24

Pojkar 2 LÄNGDHOPP

1. Lucas Lindgren Tolkis 342

2. Milton Nylander Kvaba 2D 325

3. Oliver Hallikainen Tolkis 315

4. Tom Uutela Gammelbacka 313

5. Maximilian Karbin Saxby 312

6. Amos Sundman Kvaba 2B 305

Pojkar 2 KULA

1. Amos Sundman Kvaba 2B 4,85

2. Jon Hakala Tolkis 4,11

3. Lucas Turtia Kullo 3,91

4. Jonathan Kotkavuori Gammelbacka 3,85

5. Filip Nyström Kullo 3,68

6. Jesper Monto Sannäs 3,29

Flickor 3 LÖPNING 2x30 m

1. Erika Tallqvist Saxby 9,24

2. Olivia Palmén Gammelbacka 9,37

3. Brenda Jalkanen Gammelbacka 9,54

4. Emelie Lönnroth Kvaba 3C 9,61

5. Lowa Lindén Vårberga 9,71

6. Julia Nieminen Vårberga 9,79

Flickor 3 LÄNGDHOPP

1. Erika Tallqvist Saxby 346

2. Brenda Jalkanen Gammelbacka 336

3. Emelie Lönnroth Kvaba 3C 320

4. Sarah Isaksson Vårberga 313

5. Olivia Palmén Gammelbacka 298

6. Alicia Gustafsson Vårberga 284

Flickor 3 KULA

1. Alexandra Lång Näse 4,31

2. Amelia Johansson Kvaba 3B 4,17

3. Ida Lönnqvist Näse 4,05

4. Marianne Warma Sannäs 3,74

5. Alina Nyholm Hindhår 3,73

6. Ronja Ekholm Tolkis 3,69

Pojkar 3 LÖPNING 2x30 m

1. Anton Forsén Kvaba 3A 8,96

2. Sam Isaksson Vårberga 9,63

3. Tristan Illman Kvaba 3A 9,66

4. Alex Ahlgren Gammelbacka 10,06

5. Adam Oljemark Kullo 10,09

6. Peik Weckström Grännäs 10,11

Pojkar 3 LÄNGDHOPP

1. Anton Forsén Kvaba 3A 385

2. Tristan Illman Kvaba 3A 334

3. William Kinnunen Tolkis 331

4. Sam Isaksson Vårberga 312

5. Adam Oljemark Kullo 311

6. Erik Hägglund Kvaba 3C 305

Pojkar 3 KULA

1. Wilhelm Väyrynen Tolkis 6,69

2. Liam Blom Sannäs 6,15

3. Erik Hägglund Kvaba 3C 6,07

4. Patrik Siitonen Kvaba 3C 6,06

5. Rocco Liimatainen Näse 5,80

6. Santeri Puustinen Vårberga 5,73

Flickor 4 LÖPNING 2x30 m

1. Juanita Vihavainen Sannäs 8,90

2. Isabell Leinonen Kvaba 4A 9,10

3. Amanda Kärkkäinen Kvaba 4A 9,29

4. Jannika Ek Gammelbacka 9,38

5. Sarah Stjernberg Kullo 9,40

6. Mathilda Oksanen Kvaba 4A 9,52

Flickor 4 LÄNGDHOPP

1. Jessica Björksten Sannäs 359

2. Juanita Vihavainen Sannäs 351

3. Erin Johansson Hindhår 333

4. Jannika Ek Gammelbacka 327

5. Mathilda Oksanen Kvaba 4A 321

6. Sarah Stjernberg Kullo 313

Flickor 4 KULA

1. Jessica Björksten Sannäs 7,75

2. Erin Johansson Hindhår 6,88

3. Kitty Broas Tolkis 5,28

4. Fanny Östergård Vårberga 5,20

5. Jessica Wikholm Vårberga 5,00

6. Emilia Liljendal Kvaba 4C 4,87

Pojkar 4 LÖPNING 2x30 m

1. Albert Isaksson Tolkis 8,75

2. Marius Widestam Näse 8,95

3. Albert Äijö Kvaba 4A 9,26

4. Julius Karlsson Grännäs 9,45

5. Elmer Lindblom Kvaba 4B 9,49

6. Christoffer Ahlgren Saxby 9,51

Pojkar 4 LÄNGDHOPP

1. Albert Isaksson Tolkis 413

2. Marius Widestam Näse 384

3. Kevin Backman Hindhår 370

4. Kevin Nordström Tolkis 356

5. Oliver Tukiainen Kvaba 4B 354

6. Bruno Brandt Tolkis 350

Pojkar 4 KULA

1. Johan Blomgren Vårberga 7,49

2. Kevin Backman Hindhår 7,39

3. Joel Sahlberg Vårberga 6,98

4. Lucas Bremer Tolkis 6,53

5. Simon Lepistö Kvaba 4C 6,50

6. William Tallberg Sannäs 6,38

Flickor 5 LÖPNING 2x30 m

1. Fanny Böhling Gammelbacka 8,76

2. Alma Henricson Näse 9,14

3. Malin Lindblom Näse 9,23

4. Alexandra Kinnunen Tolkis 9,36

5. Eevi Kontinen Hindhår 9,40

6. Julianna Weckström Sannäs 9,42

Flickor 5 HÖJDHOPP

1. Sara Koskela Albert Edelfelt 123

2. Alexandra Kinnunen Tolkis 121

3. Malin Lindblom Näse 118

4. Julia Ranta Tolkis 110

5. Melina Lundqvist Näse 110

6. Cassandra Lopez Sannäs 105

Flickor 5 KULA

1. Melina Lundqvist Näse 7,57

2. Juni Karlsson Kvaba 5A 7,16

3. Saga Vähäsalo Kvaba 5A 6,89

4. Aino Andersson Kvaba 5A 6,80

5. Corinna Björksten Gammelbacka 6,34

6. Armi Piispanen Albert Edelfelt 6,22

Pojkar 5 LÖPNING 2x30 m

1. Otto Flykt Sannäs 8,08

2. Lucas Stenbäck Tolkis 8,59

3. Linus Ekholm Hindhår 8,66

4. Felix Guldbrand Tolkis 9,03

5. Oscar Nyström Kullo 9,10

6. Bastian Hollmén Sannäs 9,30

Pojkar 5 HÖJDHOPP

1. Henri Aspelin Hindhår 118

2. Santtu Vuosalmi Hindhår 118

3. Benjamin Gabrielsson Hindhår 115

4. Benjamin Lindén Vårberga 110

Pojkar 5 KULA

1. Henri Aspelin Hindhår 9,09

2. Anthon Mäkinen Gammelbacka 8,44

3. Max Lehtonen Vårberga 8,37

4. Caspian Kuosmanen Gammelbacka 7,47

5. Otto Flykt Sannäs 7,24

6. Linus Ekholm Hindhår 7,23

Flickor 6 LÖPNING 2x30 m

1. Emelie Hägglund Kvaba 6A 8,15

2. Amanda Palmén Gammelbacka 8,42

3. Cecilia Blomqvist Gammelbacka 8,88

4. Veera Kankainen Saxby 9,14

5. Ronja Nevanko Saxby 9,21

6. Isabella Paasiaho Saxby 9,22

Flickor 6 HÖJDHOPP

1. Heidi Aspelin Hindhår 131

2. Ida Finell Kvaba 6A 131

3. Emelie Hägglund Kvaba 6A 125

4. Ronja Nevanko Saxby 125

5. Sofia Anttila Sannäs 115

6. Veera Kankainen Saxby 115

Flickor 6 KULA

1. Heidi Aspelin Hindhår 7,77

2. Ida Fellman Tolkis 7,74

3. Ida Finell Kvaba 6A 7,72

4. Amanda Palmén Gammelbacka 7,42

5. Nella Mäkinen Gammelbacka 4,48

Pojkar 6 LÖPNING 2x30 m

1. Thomas Lahdensuo Gammelbacka 7,88

2. Elliot Schmidt Näse 8,45

3. Linus Henriksson Vårberga 8,45

4. Thomas Isaksson Vårberga 8,56

5. Morris Johansson Tolkis 8,60

6. Victor Lindroos Näse 8,61

Pojkar 6 HÖJDHOPP

1. Thomas Isaksson Vårberga 131

2. Morris Johansson Tolkis 131

3. Linus Henriksson Vårberga 131

4. Elliot Schmidt Näse 128

5. Victor Lindroos Näse 120

6. Samuel Puustinen Vårberga 110

Pojkar 6 KULA

1. Samuel Puustinen Vårberga 9,29

2. Anton Karlsson Grännäs 9,21

3. Thomas Lahdensuo Gammelbacka 8,75

4. Niclas van Assendelft Sannäs 8,57

5. Jonathan Loikkanen Gammelbacka 8,39

6. Benjamin Johansson Tolkis 7,99

Mer läsning