Restriktionerna avvecklas med fokus på de ungas välbefinnande

Några massammankomster är ännu inte aktuella, men från och med början av maj öppnas olika typer av verksamhet speciellt för barn och unga. Bild: Kristoffer Åberg

– Tanken är att de nuvarande coronarestriktionerna kan lindras från den 10 maj. Principen är barn och unga först, säger Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Under de senaste två veckorna var antalet konstaterade coronafall i Finland över tvåtusen färre än under den föregående tvåveckorsperioden. På tisdagen meddelande statsminister Sanna Marin (SDP) att undantagsförhållanden inte längre råder i landet och även i de östnyländska kommunerna har man beslut eller åtminstone planer på att försiktigt luckra upp de lokala restriktionerna.

När restriktionerna lindras måste det göras stegvis och kontrollerat.

Också i Borgå har situationen blivit bättre och under den senaste veckan konstaterades tolv nya coronafall. I ett pressmeddelande konstaterar chefläkare Kati Liukko att man ändå inte vill äventyra den positiva utvecklingen genom att montera ner restriktionerna alltför fort.

– När restriktionerna lindras måste det göras stegvis och kontrollerat. Årskurserna 7–9 och gymnasierna återvände till närundervisning den 26 april, och det är bra att följa med situationen under två veckor innan vi lindrar andra restriktioner.

Stadens ledningsgrupp konstaterade således på tisdagen att de gällande restriktionerna fortsätter tills vidare. Stadens motions- och hobbylokaler öppnas alltså ännu inte för andra än barn födda 2008 och senare. Regionförvaltningsverkets beslut att stänga motions- och rekreationslokaler upphör att gälla den 28 april, men kommunerna kan ha egna restriktioner. När det gäller begränsningen av sammankomster till sex personer gäller Regionförvaltningsverkets rekommendation till den 16 maj i alla östnyländska kommuner.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula hoppas att de nuvarande restriktionerna stegvis kan lindras från och med den 10 maj, först i tur står hobbyverksamheten för unga i åldern 12–20 år. Under valborg hoppas han att stadsborna ska fira i så små kretsar som möjligt.

– Ännu är det inte tid för stora fester och sammankomster.

Lättnader på gång

Lovisa stad meddelar i ett pressmeddelande att en del av restriktionerna och -rekommendationerna lindras redan i april medan andra förlängs till maj.

Till exempel den ledda hobbyverksamheten för över 20 åringar som ordnas av staden inom- och utomhus är avbruten fram till den 16 maj. Däremot fortsätter stadens ledda hobbyverksamhet inomhus för 20-åringar och yngre från och med den 29 april. Utomhus kom verksamheten i gång redan 21 april.

Lovisa stads offentliga lokaler, det vill säga kundservicekontoret, ungdomslokalerna, biblioteken och museet, öppnas den 3 maj.

Från och med första maj tillåts besök på hälsovårdscentralens avdelningar, men staden rekommenderar att högst två nära anhöriga i gången kommer på besök inomhus, och att besöket pågår i högst 30 minuter. Man ska alltid komma överens om besöket på förhand.

I Lappträsk är den 3 maj ett viktigt datum. Då öppnar biblioteken, kommunkansliet och konditionssalen samt ungdomsgården. Gemensamt för alla lokaler är att högst sex personer, personalen inberäknad, får vistas i dem samtidigt. Även årskurserna 7-10 inom den grundläggande utbildningen och läroanstalter på andra stadiet övergår helt till närundervisning med början 3.5.

Då det gäller ledd hobbyverksamhet för över 20-åringar är den fortfarande inställd. För 20-åringar och yngre kan verksamheten ordnas utomhus från och med den 29 april och inomhus från och med den 3 maj.

Mindre begräsningar

Även i Sibbo återgår årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen samt undervisningen på andra stadiet i sin helhet till närundervisning på måndag den 3 maj.

Det är viktigt att börja med att upphäva begränsningarna som påverkar unga och barn.

Samtidigt höjs deltagarantalet inom grupphobbyverksamhet utomhus som ordnas för unga i åldern 13–20 till högst 50 personer. Hobbyverksamhet för grupper av högst 10 deltagare möjliggörs igen i inomhuslokaler som förvaltas av kommunen.

Även gymmet i Allaktivitetshallen öppnas för 20-åringar och yngre, förutsatt att högst 10 personer vistas i lokalerna samtidigt. Kommunens ungdomslokaler Unkan och Pleissi öppnas 3.5. Maskrekommendationen gäller i all grupphobbyverksamhet förutom under själva idrottsprestationen. Alla som besöker ungdomslokalerna ska oavsett åldern bära munskydd.

– Det är viktigt att börja med att upphäva begränsningarna som påverkar unga och barn, säger kommundirektör Mikael Grannas i kommunens pressmeddelande.

Mera information på respektive kommuns webbplatser.