Restriktioner förlängs till slutet av månaden

Under trettondagen registrerades hela sju nya coronafall i Borgå vilket är mycket med tanke på att coronasituationen varit väldigt lugn i staden under december. Bild: Kristoffer Åberg / Mostphotos

I Borgå är antalet coronafall på uppgång åtminstone tillfälligt och i övriga Nyland har situationen inte gått mot det bättre. Därför väljer man i Borgå, Sibbo och Lovisa att förlänga de nuvarande coronarestriktionerna till slutet av januari. I kommunerna funderar man på alternativ för hur abiturienterna ska kunna förbereda sig på studentskrivningarna på bästa möjliga sätt.

I Borgå återvänder tredje årets gymnasiestuderande till närundervisning på måndag. Första och andra årets studerande fortsätter i distansundervisning. I övrigt fortsätter Borgås coronarestriktioner som de är nu fram till slutet av januari. Det här beslutade Borgå stads ledningsgrupp på sitt möte på torsdagen.

Det här betyder bland annat att stadens kultur- och idrottslokaler och simhallen fortsättningsvis är stängda och att biblioteket endast betjänar begränsat. Alla rådande restriktioner och rekommendationer finns på stadens webbsida.

– Smittsituationen var i december lugn i Borgå men under de första dagarna i januari har situationen ändrat och fler smittor har uppdagats, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Under trettondagen registrerades sju fall i Borgå och fram till torsdagen var månadens saldo 15 registrerade smittor. På torsdagen uppdagades ändå inga nya fall.

Silvennoinen anser att det är troligt att de nya fallen beror på att folk rört på sig mera då de varit lediga under helgerna. Hon hoppas att läget stabiliseras men säger att staden noga följer med utvecklingen.

– Jag hoppas folk ska gå på test med låg tröskel och att man ska gå till skola och jobb endast då man känner sig frisk. Det är viktigt att minnas handhygien och munskydd, det här är ett gemensamt ansvar vi alla bör ta.

Borgå beaktar i beslutsfattandet också huvudstadsregionens och hela Nylands coronasituation samt nationella rekommendationer.

Inte läge att avveckla

Också i Sibbo har kommunen fattat beslut om att de nuvarande restriktionerna och rekommendationerna ska tillämpas fram till slutet av januari. Det betyder till exempel att Allaktivitetshallen och skolornas gymnastiksalar förblir stängda och att det är förbjudet att tillbringa tid i biblioteken.

- Antalet bekräftade coronafall har fortfarande varit stort i Nyland, med flera nya fall varje vecka även i Sibbo. Med tanke på epidemisituationen är det således ännu inte möjligt att avveckla begränsningarna, säger kommundirektör Mikael Grannas i ett pressmeddelande.

De förlängda begränsningarna betyder i praktiken bland annat att man inte får tillbringa längre tid i biblioteken än vad det tar att uträtta sina ärenden eller avhämta reserverat material. Kommunen ställer in alla sina offentliga tillställningar och kommunens alla offentliga inomhuslokaler förutom ungdomslokalerna hålls stängda fram till slutet av januari.

Gymnasierna och läroanstalterna på andra stadiet fortsätter med distansundervisning. Kommunen bedömer ändå situationen på nytt i slutet av nästa vecka och bestämmer huruvida närundervisning kunde ordnas åtminstone delvis för gymnasieelever som förbereder sig inför studentskrivningarna. Undervisningen i Sibbos högstadieskolor fortsätter tills vidare som närundervisning.

Sibbo institut fortsätter att ordna undervisningen på distans i mån av möjlighet. Undantag utgör verksamhet för personer under 15 år samt utbildningar för långtidsarbetslösa och invandrare. De fortsätter som närundervisning.

Det rekommenderas fortfarande att hobbyverksamhet i vuxengrupper avbryts både utomhus och inomhus. Hobbyverksamhet i grupp för barn och unga, det vill säga personer under 20 år, kan ordnas utomhus med iakttagande av säkerhetsavstånden. Kommunen upprepar sin rekommendation om att även privata aktörer stänger sina inomhuslokaler för motions- och fritidsaktiviteter riktade till allmänheten och kunderna och följer rekommendationerna om hobbyverksamhet i grupp.

Samma linje i Lovisa

Även Lovisa stads pandemistyrgrupp har beslutat förlänga de kommunspecifika coronarestriktionerna och ‑rekommendationerna till slutet av månaden. Ett par förändringar gör man ändå:

Hobbyverksamheten för under 18-åringar kan fortsätta utomhus och nya turer kan beviljas med beaktande av Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om att det ska vara möjligt för dem som deltar eller följer med barnen att undvika närkontakt med varandra.

Distansundervisningen i gymnasierna i Lovisa fortsätter ända till den 31 januari. För vissa grupper kan distansundervisningen lättas, vilket man kommer överens om separat med skolan. Den grundläggande utbildningen ordnas fortfarande som närundervisning.

– Vi har fått flera kontakter om att de gymnasieelever som förbereder sig på studentskrivningarna gärna önskar sig att åtminstone en del av undervisningen skulle ske i skolorna. Det finns exempel på sådana här "hybridskolor" i andra kommuner och i början av nästa vecka ska vi ta beslut om det skulle vara möjligt också i Lovisa, säger grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbjuder också alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus fram till slutet av januari. Förbudet beaktas i samtliga kommuner.