Restaurangverksamheten begränsas igen i hela Nyland

I områden där restaurangverksamheten begränsas får restauranger inte servera alkohol efter midnatt. Foto: Sofia Westerholm/SPT Bild: Sofia Westerholm/SPT

Restaurangägare kan välja att kräva ett giltigt covidintyg av alla besökare och därmed få hålla öppet som normalt trots coronabegränsningarna.

Det försämrade coronaläget har lett till att regeringen beslutat att införa nya restaurangrestriktioner från och med fredag.

De områden som berörs av de nya restriktionerna är Nyland och Södra Österbotten.

I Nyland har restaurangrestriktionerna för spridningsfasen redan varit i kraft i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Nu utvidgas restriktionerna till hela Nyland.

Begränsningarna innebär att restaurangerna åter måste börja begränsa antalet kunder som välkomnas, samt att öppet- och serveringstiderna begränsas.

På de håll där nya restriktioner införs kan restaurangerna välja att i stället kräva covidintyg av besökarna och därmed få hålla öppet som normalt trots de rådande restriktionerna.

Gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Päijänne-Tavastland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Nyland från och med den 22 oktober.

Restauranger får servera alkohol klockan 07-24 och vara öppna klockan 05-01.

Barer får välkomna hälften av det normala kundantalet både inomhus och utomhus. Matställen får välkomna 75 procent av det normala kundantalet inomhus.

Alla kunder i restaurangens lokaler inomhus ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

Restriktionerna kan slopas ifall restaurangen valt att kräva ett giltigt covidintyg av alla besökare.

Hundratals fall

608 nya fall av sjukdomen covid-19 har konstaterats i Finland under det senaste dygnet, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.

På onsdagen vårdades 208 personer på sjukhus med anledning av sjukdomen covid-19, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 32 intensivvård.

Institutet för hälsa och välfärd ger ut siffror om antalet personer som vårdas inom primärvården, den specialiserade sjukvården och intensivvården på måndagar, onsdagar och fredagar.

Av den del av befolkningen som fyllt 12 år har 84,9 procent fått sin första dos coronavirusvaccin medan 75,7 procent har fått två doser, enligt institutets vaccinationsregister. Av hela befolkningen har 74,7 procent fått den första dosen vaccin medan 66,6 procent har fått två doser, uppger institutet.

Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte nödvändigtvis syns i registret.

Anmälda biverkningar

Till och med den 19 oktober hade totalt 4 816 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 3 308 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Incidensen, det vill säga antalet nya coronavirusfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 135, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Incidensen är högst, 230, i Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt och lägst, 13, på Åland.

Vissa dagar har Institutet för hälsa och välfärds statistik felaktigt visat på noll nya coronavirusfall i Finland, vilket inverkat på de incidenstal som institutet anger.

Under det senaste dygnet har 608 nya coronavirusfall konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Antalet nya coronavirusfall under de senaste 14 dagarna är 7 509. Under den föregående 14-dagarsperioden var antalet nya smittfall 7 154.

Totalt har 152 707 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.