Renoveringen av vattenrören startar från Saltbodtorget – kullerstenarna kommer tillbaka

I GRÄVTAGEN. Dennis Björklund (till vänster) granskar gropen och vattenrören tillsammans med grävmaskinsföraren Tomas Eriksson (tillhöger). Bild: Peik Henrichson

Antalet spruckna vattenrör minskar, men framför allt blir avledningen av regnvatten effektivare när vattenrören i Lovisa förnyas.

VVS-granskare Dennis Björklund visar en karta över de planerade nya avloppsbrunnarna för regnvatten vid Saltbodtorget i Lovisa.

– Det här är en helt ny vattenlinje för regnvatten som tidigare saknats, säger Björklund, och pekar på de brunnar som planerats vid östra sidan av Saltbodtorget.

Orsaken till att brunnarna är placerade på östra sidan av Saltbodtorget är att torget som känt sluttar mot öst, vilket har varit ett problem för de fastighetsägare som på östra sidan av torget i åratal fått finna sig i att stora mängder dagvatten runnit ner på deras gårdar.

Rörsaneringen vid Saltbodtorget pågår fram till sommaren.

Om två år har vattenrören från Saltbodtorget till Lovisa torg sanerats.

Lovisa kommunfullmäktige har godkänt anslagen för saneringen av stomlinjerna.

Enskilda fastighetsägare kan på egen bekostnad fortfarande avtala om enskilda tomtlinjearbeten.

Kostnaderna för saneringsarbetena väntas uppgå till 300 000-400 000 euro, men preciseras under arbetets gång.

Tidigare har det inte funnits några separata avloppsbrunnar för dagvatten, vilket har lett till problem för en del fastighetsägare.

– Det har hänt att regnvattnet tidvis varit så massivt att det sökt sig ända till källarutrymmena på en del fastigheter, säger Dennis Björklund som är anställd på Affärsverket Lovisa Vatten. Med de här nya planerade brunnarna hoppas vi kunna samla upp dessa vattenmassor.

Om två år till Lovisa torg

Enligt de nuvarande planerna ska området kring Saltbodtorget vara färdigt före sommaren, helst redan inom april, för sedan kommer turisterna.

– Om två år ska vi sedan enligt planeringen framskrida ända fram till torget vid Mannerheimvägen.

Vi får se hur det lyckas, och hur tiden räcker till, säger Björklund. Att gräva på vintern behöver i sig inte vara något problem så länge man vid behov värmer upp marken med elmattor och ånga.

– Vid minus tjugo grader får vi ta paus, men i övrigt kan vi framskrida.

Samtidigt som den nya linjen för dagvatten utvecklas kring Saltbodtorget, förnyas den gamla linjen för huvudsakligen hushållsvatten några meter västerut. Den består av gamla gjutjärnsrör från år 1938.

– De nya plaströren väntas bli betydligt bättre än de gamla metallrören, säger Dennis Björklund.

När marken är frusen så skadas de gamla metallrören betydligt lättare än de nya plaströren, till exempel när tunga fordon röjer snö.

JOBB. Tomas Eriksson i grävmaskinen och Dennis Björklund stående vid gropen som betyder startskottet för arbetena. Bild: Peik Henrichson

Få stora läckage i Lovisa

Men trots att det numera talas mycket om riskerna med spruckna vattenledningar, anser Dennis Björklund att Lovisa klarat sig rätt så bra de senaste åren.

– Förra året hade vi två betydande vattenläckage, vilket inte är så mycket med tanke på hur stort vårt område är efter kommunfusionen, säger Dennis Björklund. Vi hade ett läckage på våren vid Valkomvägen och ett annat i Liljendal i november.

En fråga som intresserat många Lovisabor är vad som ska hända med beläggningen på Saltbodtorget. Ibland har det höjts röster för att modernisera beläggningen, men något sådant finns åtminstone inte nu i sikte.

– Vi samlar de nuvarande kullerstenarna på hög, så att de kan placeras tillbaka så att beläggningen kan förbli densamma som den varit i hundra år, säger Dennis Björklund.

KULLERSTENAR. Stenarna på torget kommer att tas tillvara och placeras tillbaka. Arkivbild. Bild: Max Nyberg