Renovering av Linnajoen koulu börjar på sommaren

FUKTSKADAD. Reparationsarbetena av den fuktskadade skolan inleds snabbt. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå stad har inlett planeringen av Linnajoen koulus renovering.

Undersökningar har påvisat skador som kan orsaka problem med inomhusluften.

I skolans äldsta delar hittade man bland annat mikrobiella skador i ytterväggarna.

Mätningarna visade att inomhusluften har undertryck jämfört med utomhusluften. Orenheterna kan överföras till byggnadens inomhusluft genom sprickorna i väggen. I ytterväggarna upptäckte man också problematiska strukturella lösningar.

Till skolan beställs luftrenare och de första reparationsarbetena "inleds snabbt", meddelar man från staden.

Tidsplanen och kostnader blir klara när reparationsplanerna är färdiga. En del av reparationer görs redan under sommaren.