Renat avloppsvatten hamnade i Kodderviken

Söndagens ösregn orsakade problem vid Hermansö reningsverk. Bild: Arkiv/Nina Ahtola

Undvik att simma i Kodderviken. Söndagens störtregn ledde till att man tvingades avleda renat avloppsvatten till Kodderviken från Hermansö reningsverk.

Det renade avloppsvattnet avleddes till Kodderviken mellan klockan 13 och 14 på söndagseftermiddagen. Borgå vatten ber invånare att undvika att simma på området under de närmaste dagarna eftersom det kan förekomma förhöjda halter av mikrober i vattnet.

Avvikande observationer i viken ska meddelas till Miljöhälsovården i Borgå eller till Borgå vatten.