Religiösa tillställningar är inte förbjudna

Ingen ska tvingas till att praktisera religionen, men meningen ska inte heller vara det att man hindrar den positiva religionsfriheten.

Utbildningsstyrelsen presenterade i början av januari nya anvisningar om åskådningsundervisningen inom småbarnspedagogiken. Det behövdes verkligen då flera kommuner hade gjort en felbedömning utifrån de tidigare anvisningarna som innehöll formuleringen "religiöst och politiskt obundet" och därmed till och med avslutat samarbetet mellan daghem och församlingar som pågått i tiotals år.

I dessa specificerade anvisningar hålls församlingar som exempel på lokala samarbetspartner. Man förordar inte, men förbjuder inte heller religiösa tillställningar i anvisningarna utan ger beslutsfattandet till kommuner och andra som arrangerar småbarnspedagogik.

I anvisningarna följer man grundlagsutskottets tidigare ställningstagande när man linjerar om traditionella högtider. Detta innebär att man kan fira kristna högtider i småbarnspedagogiken. Specifikt nämns det att sjungandet av enskilda psalmer eller religiösa sånger inte gör tillställningen till en tillställning där man praktiserar religionen. Högtidstraditioner som dessa är en del av den finländska kulturen.

Dessutom får arrangörerna själva bestämma om man vill arrangera religiösa tillställningar såsom gudstjänster och religiösa utföranden såsom bordsbön. Dessa religiösa tillställningar klassas som praktiserande av religion och kräver även en möjlighet att få avstå från tillställningen. Vårdnadshavare måste informeras om religiösa tillställningar inom småbarnspedagogiken och man måste ordna alternativa aktiviteter under dessa. I anvisningarna förordar man att informationen kan ges enskilt när man anmäler sig till småbarnspedagogiken eller vid behov från fall till fall.

Jag är nöjd över att de specificerade reglerna ger ett starkt stöd för den positiva religionsfriheten inom barnens åskådningsuppfostran. Ingen ska tvingas till att praktisera religionen, men meningen ska inte heller vara det att man hindrar den positiva religionsfriheten. Förverkligandet av dessa anvisningar är nu på kommunnivå bland beslutsfattare och inom det goda samarbetet mellan daghem och föräldrar.

Sari Essayah riksdagsledamot, ordförande (KD)

Mer läsning