Relevanta fakta borde komma fram i all kommunikation

Det har långt före coronaviruset slog till, med hänvisning till kommunalt beslutsfattande, återkommande upprepats att det stora problemet är den åldrande befolkningen. I uttalande efter uttalande påstås det att intäkterna för kommunalskatten hela tiden krymper, då pensionärernas antal ökar.

Men det stämmer inte, alla pensionärer betalar både statlig inkomstskatt och kommunalskatt för sin månatliga pensionsinkomst precis som de med löneinkomst! Så hänvisas det också till kommunens stora utgifter för denna "åldrande befolkning". Det som lämnas osagt är att alla i hemvård och på vårdhem betalar för vården enligt sina inkomster.

För en reell bild av vad den "åldrande befolkningen" i verkligheten kostar staden borde Borgå stad redovisa för skatteinkomster som betalts på pensionsinkomster kontra den för löneinkomster och summan för alla äldre vårdtagare, minus inkomsterna för vården som utgör de faktiska utgifterna staden har för vården. Dessa summor borde redovisas öppet för alla, det är häpnadsväckande många som tror att pensionärer inte betalar skatt och att de vårdbehövande inte betalar för vården.

När covid-19 svepte in utlystes för första gången i fredstid undantagslag och arbetsplikt. Eftersom man befarade att många svårt sjuka skulle behöva sjuk- och intensivvård och att platserna och personalen inte skulle räcka till beslöt man också att alla över 70 år självmant skulle gå i karantän på obestämd tid. Men vem hör då till denna åldersgrupp? Jo, alla 1920–1950 födda, alltså de som var med i krigen 1939–1945, vid fronten eller hemvärnet med arbetsplikt, de som var barn och växte upp i krigsförhållanden, en del också som krigsbarn, och de som föddes efter krigen 1945-1950. Det behövdes många finländare för att bygga upp Finland och samtidigt betala den enorma krigsskulden till Sovjet.

Nu skall Finland sakta börja lätta på undantagstillståndet, men man vill ännu inte lätta på undantagstillståndet för gruppen över 70 år. Jag vill här övergå till att i stället för ålder tala om pensionärerna och den viktiga samhällsroll de haft och har. Om man tänker på den tredje sektorn, frivilligarbetet, föreningar, kultur, kaféer och restauranger under vardagarna är det ju av förståeliga skäl pensionärerna som är aktivast. Ser man på de stora grupper turister som från kryssningsfartygen besöker Borgå är också de i pensionsåldern.

Men nu höjs också röster som börjat tala om hur viktigt det är för gruppen över 70 år att få träffa sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Men det är också viktigt för barnen och de unga att få umgås med mor- och farföräldrarna som är en viktig vuxenresurs för dem. De har tid att umgås och lyssna. Men de är inte de enda pensionärerna umgås med, de, som alla andra åldersgrupper, umgås med sina vänner och bekanta, det är bara att se på pensionärsföreningarnas och andra föreningars medlemmars medelålder. Nästa gång vi talar om den åldrande befolkningen skall vi vara tacksamma för att vi ännu har dem.

Ingalill Tuomolin Borgå

Mer läsning