Rektorsfrågan diskuteras inte

Bild: Kristoffer Åberg

Samkommunstyrelsen för den finska yrkesutbildningen förkastar Borgå stads rättelsekrav.