Rektorsfrågan diskuteras inte

Bild: Kristoffer Åberg

Samkommunstyrelsen för den finska yrkesutbildningen förkastar Borgå stads rättelsekrav.

Borgå stad har krävt att samkommunstyrelsens beslut att utnämna Pentti Suursalmi till rektor också för Edupoli ska förkastas. Beslutet är lagstridigt, enligt Borgå stad.

Borgås krav har redan en gång behandlats av IUKKY:s styrelse, i slutet av maj, men då var styrelsen inte beslutsför. Därför togs ärendet upp på nytt vid tisdagens möte.

Den här gången anmälde Suursalmi, tidigare rektor Markku Kantonen och styrelseordförande Hannu Moilanen jäv, eftersom de är parter i processen att välja ny rektor. Anmärkningsvärt är kanske att Kantonen, trots att han är pensionerad, fortfarande sitter med på styrelsemöten, som sakkunnig.

Också styrelsemedlemmen Elin Blomqvist-Valtonen anmälde jäv, eftersom hon är beslutsfattare i Borgå.

Moilanens ersättare, Mirja Suhonen, också hon Borgårepresentant, föreslog att styrelsen skulle godkänna stadens krav på rättelse. Suhonens förslag fick inget understöd och därför blev beslutet att Borgås rättelseyrkan förkastas.

Dragkampen kring den finska yrkesutbildningen slutar knappast här.

Mer läsning