Rektorer för svenskspråkiga yrkesinstitut: "Vi känner oss förbisedda"

MISSNÖJD. Inveon är ett av sex yrkesinstitut som vänt sig till riksdagens justitieombudsman på grund av missnöje med myndigheternas kommunikation i reformarbetet med andra stadiets yrkesutbildning. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Sex svenskspråkiga institutioner för yrkesutbildning i Finland upplever att myndigheterna driver igenom en utbildningsreform utan att ge ut svenskspråkig information i tid.

Sex svenskspråkiga yrkesläroanstalter i Finland är missnöjda med myndigheternas kommunikation i samband reformarbetet för andra stadiets yrkesutbildning.

Yrkesinstituten Axxell, Prakticum, Inveon och Optima har tillsammans med Yrkesakademin i Österbotten och Folkhälsans Utbildning skickat en klagan till riksdagens justitieombudsman och krävt att all information som gäller andra stadiets yrkesutbildning från första början ska finnas tillgänglig på både svenska och finska.

Enligt klagan, som undertecknats av yrkesläroanstalternas rektorer, har myndigheterna varit väldigt långsamma med att ge ut information på svenska, vilket försvårar utbildarnas förberedelser inför förändringarna.

– Den svenska översättningen har kommit alltför sent eller uteblivit. Till exempel erhöll vi den svenska versionen av ansökan om anordnartillstånd två timmar innan ansökan skulle inlämnas, skriver rektorerna i sin klagan.

– Vi känner oss förbisedda och upplever att förståelsen från ansvariga myndigheter inte alltid finns.

Ingen tid att vänta

Harriet Ahlnäs, rektor för yrkesinstitutet Prakticum, berättar att de svenskspråkiga yrkesläroanstalterna varit tvungna att ty sig till finskspråkig myndighetsdokumentation eftersom det inte funnits tid att vänta på svenska översättningar.

– Det förstår man ju att det är omöjligt att skriva en ansökan för anordnartillstånd till Utbildningsministeriet om man får den svenskspråkiga versionen två timmar före deadline, säger Ahlnäs.

– Vi får nya läroplaner till hösten och vi måste börja planeringen i god tid. Vi kan inte vänta på svenska översättningar som kommer någon gång i juni eller juli. Då är det redan för sent.

Enligt rektorerna är tidtabellen för utbildningsreformen stram, och bristen på svenskspråkig information försvårar läget ytterligare. De svenskspråkiga yrkesläroanstalterna önskar att myndigheterna skulle publicera och skicka ut all information och allt material samtidigt på finska och svenska.

– Det skulle vara i enlighet med grundlagen, säger Ahlnäs.

Yrkesutbildningens reform innebär bland annat att yrkesinstitutens examensgrunder genomgår förändringar under åren 2018-2019.