Rektor saknar ämnesrum

Rektor Johan Öhberg fungerar som gymnastiklärare och slöjdlärare vid Gammelbacka skola. Gymnastiksalen, matsalen och delvis slöjdsalen har nu stängts på grund av inomhusluftproblem.

För ett år sedan flyttade en del av klasserna vid Gammelbacka skola ut i baracker, på grund av dålig inomhusluft i det nyare skolhuset, det vita huset. Undervisningen fortsatte i det gula huset.

Hösten 2015 bedömde man att det fortfarande var tryggt att hålla kvar gymnastiksalen, slöjdsalen och matsalen i det vita huset. När höstterminen nu har kommit i gång på allvar kan man konstatera att vita huset måste tömmas.

– Skollunchen delas nu ut i korridoren och eleverna äter i klassrummen, säger rektor Johan Öhberg. Hittills har också elever som har sina klassrum i barackerna ätit i det gula huset men nu får vi snart ramper så att matkärrorna kan transporteras också till barackerna.

– Vi har fått hålla kvar våra brickor, våra plasttallrikar och våra plastmuggar och behöver alltså inte äta på papperstallrikar, det är vi tacksamma över.

Gymnastiksal efterlyses

Skolan ska få en ny matsal, men först från vårterminens början.

– Vi ska renovera ett gammalt kök i det gula huset, säger lokalitetsdirektör Börje Boström. Det tar ändå rätt så lång tid innan ombyggnaden är klar.

– Vi planerade först för en matsal i baracker, men den tanken har vi övergett.

Vi ska renovera ett gammalt kök i det gula huset. Det tar ändå rätt så lång tid innan ombyggnaden är klar.

Slöjdsalen kan inte mera användas och det innebär att Gammelbacka skola ser sig om efter gymnastiksalar i närheten som kunde användas åtminstone några timmar i veckan.

– Vi har hört oss för hos yrkesskolan och med Hamarin koulu men vet ännu inte vad resultatet blir, säger Öhberg som undervisar alla elever i skolan i gymnastik och i slöjd.

– Så jag saknar nu båda mina undervisningslokaler.

Slöjdsalen finns i en tillbyggnad till vita huset som blev klar på 2000-talet, men som trots det har dålig inomhusluft.

– Vi tar nu alla luftrenare som finns i skolan och installerar dem i slöjdsalen i väntan på resultat från nytagna inomhusluftprover, säger Öhberg. Det tar fem veckor innan analyserna är klara.

Första budet var att den nya skolan i Tolkis skulle stå klar hösten 2016. Nu handlar det om 2018 eller 2019.

Armbrytning om Tolkis skola

Enligt Boström måste det vita huset rivas medan det mycket äldre gula huset troligen bevaras också efter det att skolan har flyttat bort.

Gammelbacka skola ska fusioneras med Tolkis skola, men först när det finns ett nytt, eller nyrenoverat, skolhus att flytta in i.

– Första budet var att den nya skolan i Tolkis skulle stå klar hösten 2016, säger Johan Öhberg. Nu handlar det om 2018 eller 2019.

Bildningsnämnden har enhälligt framhållit att Tolkis skola måste få flytta in i renoverade Tolkkisten koulus gamla hus hösten 2018.

– Hela bildningssidans investeringsplan är ännu öppen, säger Boström som ansvarar för den delen av budgeten.

– Om Tolkis skola kan få flytta in 2018 eller 2019 är en diskussion som säkert kommer att fortgå tills budgeten för nästa år slås fast i fullmäktige.