Rektor Felix von Willebrand har förlänats titeln musikråd

UPPMÄRKSAMMAD. Felix von Willebrand, rektor för Borgånejdens musikinstitut, har förlänats titeln musikråd av republikens president. Bild: Kristoffer Åberg

Republikens president har på förslag av Borgå stad förlänat rektorn för Borgånejdens musikinstitut, intendent Felix von Willebrand titeln musikråd.

Felix von Willebrand har varit rektor för Borgånejdens musikinstitut sedan år 1987. Borgå stad tar i motiveringen till sitt förslag upp von Willebrands meriter inte bara som rektor för ett regionalt musikinstitut utan också som utvecklare av regional orkesterverksamhet. Staden lyfter även fram von Willebrands förtjänster som skapare och anordnare av breda samarbetsnätverk för musiken.

Borgånejdens musikinstitut är det tredje största regionala musikinstitutet i Finland. von Willebrand har genom sitt arbete aktivt främjat musikutövande hos barn och unga samt vuxna. Han har även arbetat för musikfostran, grundläggande konstundervisning och ett högklassigt musik- och konsertutbud. Han är känd som en skicklig organisatör och har bland annat jobbat för att utveckla den grundläggande konstundervisningen i hela landet.

Felix von Willebrand har utbildat sig till diplomviolinist och har en examen från Sibeliusakademin. Han började arbeta vid Borgånejdens musikinstitut år 1987, förutom rektorsjobbet verkade han också som lektor i violinspel.

von Willebrand har varit intendent för Lojo stadsorkester sedan år 1982. ÖN