Rekryteringen till äldrevården har fått sig en törn

ORO. I många finländska kommuner oroar man sig för om det ska finnas tillräckligt med intresse för vårdyrkena i framtiden. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå har färre sökande till äldrevården inför sommaren, men vikarierna kommer ändå att räcka till för serviceboendena. Om trenden fortsätter uppstår ändå problem.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen misstänker att debatten kring vårdhemmen påverkat intresset i negativ riktning och hoppas att läget förbättras tack vare de satsningar som nu görs...