Rekordmånga ansökte om uppehållstillstånd i fjol – arbete vanligaste orsaken

MOTIVATION. Arbete var den vanligaste orsaken att ansöka om uppehållstillstånd i Finland i fjol. Bild: Mostphotos

Migrationsverket har publicerat sina siffror från i fjol. Ur dem framgår att antalet personer som söker uppehållstillstånd på grund av arbete har ökat.

Över 71 300 personer ansökte om uppehållstillstånd i fjol, jämfört med 66 400 året innan, meddelar Migrationsverket. Den vanligaste grunden för att ansöka om uppehållstillstånd var arbete. Året innan motiverades de flesta ansökningarna med familjeskäl.

I fjol inlämnades 12 700 första ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete. Nästan hälften av ansökningarna gällde arbetstagares uppehållstillstånd, vilket omfattar TE-centralens prövning av tillgången på arbetskraft före Migrationsverket beslut. Även tillstånden för specialister ökade.

Antalet asylansökningar var däremot lågt. I fjol inlämnades 4 600 asylansökningar, varav 2 500 var nya. Före flyktingvågen 2015, då över 32 000 asylansökande kom till Finland, låg asylansökningarna på 3 000–4 000 per år.

71 300 personer ansökte om uppehållstillstånd i fjol, jämfört med 66 400 året innan.

Den vanligaste grunden för att ansöka om uppehållstillstånd var arbete, totalt lämnades 12 700 första ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete.

I fjol inlämnades 4 600 asylansökningar, varav 2 500 var nya. Före flyktingvågen 2015, då över 32 000 asylansökande kom till Finland, låg asylansökningarna på 3 000–4 000 per år.

Antalet ansökningar om permanent uppehållstillstånd var 11 700 medan drygt 10 000 EU-medborgare ansökte om registrering av uppehållsrätt.

Nästan 10 100 personer beviljades finskt medborgarskap i fjol, vilket är en ökning på nästan 500.

Totalt 124 personer utvisades på grund av brott.

De flesta nya asylsökande kommer från Turkiet och Ryssland.

– Majoriteten av de turkiska sökande åberopade verkligt eller förmodat medlemskap i Gülenrörelsen och hotet som därför riktas mot dem. Från Ryssland har under tidigare år kommit många medlemmar av Jehovas vittnen, men förra året var ansökningsgrunderna flera, säger Antti Lehtinen, direktör för asylenheten, i ett pressmeddelande.

– Irakier syns fortfarande i statistiken som den största gruppen sökande, men relativt få nya asylsökande kommer från Irak.

Majoriteten av de turkiska sökande åberopade verkligt eller förmodat medlemskap i Gülenrörelsen.

Irakier söker uppehållstillstånd

Asylsökande som anlände till Finland hösten 2015 och som fick internationellt skydd kan nu ansöka om finskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. Båda två kräver att man bott i Finland i minst fyra år.

– Ansökningarna om medborgarskap från särskilt irakier visar en tydlig uppgång. I fjol ansökte 1 588 irakier om finskt medborgarskap, jämfört med 972 ansökningar året innan, säger Heikki Taskinen, direktör för medborgarskapsenheten, i pressmeddelandet.

Nästan 10 100 personer beviljades finskt medborgarskap i fjol, vilket är en ökning på nästan 500.

Antalet ansökningar om permanent uppehållstillstånd var 11 700, varav irakiska medborgare stod för drygt 3 200.

Ansökningarna om medborgarskap från särskilt irakier visar en tydlig uppgång.

Dubbelt så många britter

När det gäller EU-medborgare syntes brexit i antalet registreringar av uppehållsrätt i fjol. Nästan 1 200 britter ansökte om registreringen, vilket är ungefär dubbelt så många som året innan.

Totalt ansökte drygt 10 000 EU-medborgare om registrering av uppehållsrätt. Antalet gick ner med några hundra jämfört med året innan.

– Britter har uppmuntrats att registrera sig hela året. Speciallagen som trädde i kraft förra våren tryggar britternas vistelse i Finland med EU-medborgares rättigheter till slutet av år 2020, säger Tiina Suominen, direktör för immigrationsenheten, i pressmeddelandet.

Britter har uppmuntrats att registrera sig hela året.

Drygt 8 500 EU-medborgare fick sin registrering godkänd i fjol. De flesta av dem var estländare och de flesta registreringarna motiverades av jobb i Finland.

Utvisningarna ökade

Förra året fattades drygt 1 800 beslut om avvisning på grund av vistelse utan uppehållstillstånd, jämfört med knappt 1 000 året innan. Största delen av dem som avvisades var uzbekiska medborgare. Många av dem hade kommit till Finland för att jobba på byggen.

Totalt 124 personer utvisades på grund av brott. Året innan utvisades 95 personer av samma orsak.

Mer läsning