Rekordintresse för seniorboende

CENTRALT LOCKAR. Seniorer vill bo centralt och vara aktiva, tror Pohjola Rakennus som ska bygga vid Västra åstranden. Bild: Pohjola Rakennus

Seniorbostäderna vid Västra åstranden har väckt ett rekordintresse. Nästan 300 har anmält intresse.

De som satsar på senioranpassat centrumboende behöver inte oroas för att marknadsföringen inte ska ge resultat. Pohjola Rakennus som ska bygga omkring 250 lägenheter vid Alexandersbågen på Västra åstranden, samlade nästan 300 personer till den första presentationen av projektet med namnet Slottsgården.

– Intresset är stort, det visade redan vår första förfrågan då omkring 800 svarade att de är intresserade, säger projektutvecklingschef Risto Kärkkäinen vid Pohjola Rakennus.

Placeringen lockar, området ligger intill Konstfabriken och affärer, apotek och hälsocentral ligger intill.

Eloisaprodukten är ett starkt varumärke och vi tror på en arkitektur som stöder gemenskap och ett aktivt liv.

Skräddarsytt för seniorer

Byggbolaget har redan bred erfarenhet av sitt Eloisa-projekt där man skräddarsyr boende för äldre personer. Konceptet utgår från en tanke på aktiv gemenskap, husen har utrymmen som invånarna kan använda gemensamt, för möten, tillställningar och andra aktiviteter. Lokalerna är senioranpassade med trygghets- och säkerhetsteknik inbyggda och tanken är att man vid behov ska kunna ta sig fram med rullstol eller rollator.

– Eloisaprodukten är ett starkt varumärke och vi tror på en arkitektur som stöder gemenskap och ett aktivt liv. Det är definitivt en trend som är på stigande, att ha ett aktivt boende, centralt nära service, med goda vänner intill.

Pohjolas planer innefattar tre hus, två Eloisahus och ett hyreshus med varierande lägenhetsstorlekar. Det första Eloisahuset kommer till försäljning nu i vår och om allt går som man tänkt, så inleds byggande redan på hösten.

Folkhälsan tvekar

Folkhälsan frågade för en tid sedan ett slumpmässigt urval äldre svenskspråkiga Borgåbor om intresset för seniorboende. Men intresset verkar inte ha varit övertygande stort.

– Det är lite trögt och en central placering på boendet verkar vara avgörande för intresset, säger Folkhälsans vd Stefan Mutanen.

Nästa vecka kommer Folkhälsans styrelse att diskutera byggandet i Borgå, och då tror Mutanen att man kommer närmare ett avgörande.

– Det gäller att ta rätt beslut och inte göra en felinvestering. Mycket hänger alltså på om staden kan anvisa en tillräckligt intressant tomt.

SÅ SER DET UT. Byggnaderna vid Alexandersbågen kallas för Slottsgården. Bild: Pohjola Rakennus

Fler konkurrenter

Stefan Mutanen konstaterar att mycket har hänt under de 20 år som Folkhälsan byggt serviceboende riktat till den svenskspråkiga befolkningen. Nya aktörer har kommit in på marknaden och erbjuder varierande alternativ till senioranpassat boende.

– Behoven skiljer sig från ort till ort, på vissa håll har vi tomma lägenheter och på andra är efterfrågan stor. Vårt koncept bygger på att husen erbjuder olika former av service och hälsofrämjande verksamhet, och vi kanske bör titta över det.

Men vi har även tomter att erbjuda vid Västra åstranden där mycket är obebyggt, så man kan säga att alternativen till och med mitt i centrum är rätt många.

Tomter finns

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz konstaterar att staden gärna skulle se att Folkhälsan bygger ett servicehus i Borgå och att man kunnat erbjuda ett flertal alternativa byggplatser.

– Den mest centrala tomt vi erbjudit är Oslas tidigare så kallade Elantotomt, som man kan säga ligger mitt i centrum. Men vi har även erbjudit andra, sammanlagt närmare tio tomter.

Även Hopeakvarteret intill Gamla stan, samt tomten vid Linnankoskigatan intill det tidigare Etolahuset har varit aktuella.

– Men vi har även tomter att erbjuda vid Västra åstranden där mycket är obebyggt, så man kan säga att alternativen till och med mitt i centrum är rätt många.

Mer läsning