Rekommendationen om distansarbete upphör i morgon

Ingen rekommendation om distansarbete finns efter den 1 augusti. Regeringen bedömer frågan på nytt om coronaläget förändras. Foto: SPT Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Coronaläget har lugnat sig åtminstone i Finland och på lördag upphör regeringens rekommendation om distansarbete.

Statsrådet beslutade i slutet av juni att rekommendationen för distansarbete upphör den 1 augusti, det vill säga i morgon lördag.

Beslutet grundar sig på att epidemiläget mattats av i Finland. Regeringen bedömer frågan på nytt om läget förändras.

Mer läsning