Reijo Wuorio vill köpa Valkom Hall Ab för två euro

HAMN. Meningen är nu att sälja aktiebolaget Valkom Hall. Bild: Arkiv/Stefan Holmström

Valkom Hall Ab kan undvika konkurs om ägarna, däribland Lovisa stad, säljer sin andel för en symbolisk summa. Köparen är Reijo Wuorio som gjorde en förmögenhet på att bland annat sälja sitt företag Konevuori. Med arrangemanget vill man behålla jobben och hyresintäkterna.

Det är en rad bolag som är involverade när ägarstrukturerna håller på att förändras i aktiebolaget Valkom Hall. Förslaget inför fullmäktigemötet i Lovisa på onsdag är att staden säljer sin andel för 1 euro till Tolkkisten Kiinteistökehitys som erbjudit sig att köpa hela aktiestocken.

Bakom Tolkkisten Kiinteistökehitys står Reijo Wuorio som tjänat sin förmögenhet först som företagare, och senare bland annat när han sålde företaget Konevuori.

Valkom Hall är å sin sida kopplat till moderbolaget Suomenlahden Telakka som tidigare verkade i Borgå men som flyttade verksamheten till Lovisa i början av 2017. Då talades det om att ha en personalstyrka på 15 personer när allt är färdigt.

I beredningen inför fullmäktiges möte på onsdag konstaterar man att Valkom Hall inte utvecklats som tänkt, och att man med en ny ägare kan undvika konkurs. Med arrangemangen vill man i stället göra företaget lönsamt så att såväl jobben som hyresintäkterna stannar i Lovisa, för att inte tala om effekterna på underleverantörer. I nuläget jobbar ett halvt dussin personer på Valkom Hall.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom säger att köparen är villig att ta över skulderna, däribland ett banklån på 1,25 miljoner euro och en andel av skulderna till de övriga fordringsägarna.

– Han förbinder sig också till att hyra ett större område i hamnen och att investera omkring 300 000 euro i marken. Det är en betydande satsning, även om han inte betalar för aktierna. Han lägger ner ett par miljoner euro på det här, säger Oker-Blom.

Stadens andel i Valkom Hall Ab är 600 aktier, eller 24 procent, som ska säljas om fullmäktige godkänner förslaget. De 175 000 euro som staden investerade i samband med aktieköpet går förlorade om affären godkänns.

För att avtalet ska förverkligas krävs också att Valkom Halls andra ägare, Suomenlahden Telakka, likaså går med på att sälja sin andel för 1 euro.

– Det är en frivillig sanering som kräver att alla är med. Preliminärt ser det ut att vara just så, säger Oker-Blom.

Jan D. Oker-Blom säger att en nyckelperson är Jukka Jaatinen som grundade Valkom Hall och är huvudägare i Suomenlahden telakka.

– Planen är att han fortsätter jobba efter att Tolkkisten Kiinteistökehitys tar över. Men det är inte stadens sak att bestämma.

De huvudsakliga avtalsparterna är Tolkkisten Kiinteistökehitys Oy, Suomenlahden Telakka Oy, Lovisa Hamnfastigheter Ab, Lovisa Hamn Ab borgenärerna och Lovisa stad.

Det har varit en del bekymmer i samband med bolaget och hallen, däribland att byggnadstillsynen på sommaren satte stopp för byggarbetena. Orsaken var brister i bygglovet.

Lite före det visade det sig också att hallen är för stor – något man löste med ett undantagstillstånd. Situationen förde då tekniska nämndens ordförande i en besvärlig situation eftersom han var stadens representant i bolaget samtidigt som han var ordförande för tekniska nämnden. Upplägget ledde till att han avsade sig uppdraget i hallbolaget.

I juni skrev också Loviisan Sanomat att bolaget hade obetalda hyror på omkring 200 000 euro till Lovisa hamnfastigheter Ab som ägs av staden.

I slutet av 2017 hade Valkom Halls moderbolag Suomenlahden Telakka också krav på staden för omkring 500 000 euro på grund av att tomten inte var i utlovat skick och därmed orsakade förseningar.