Regler slås fast för nationalstadsparken

EN AV NIO. Det finns sammanlagt nio nationalstadsparker i Finland, den i Borgå inrättades 2010. Bild: Arkiv/Åsa Nyman

– Skötsel- och nyttjandeplanen för nationalstadsparken är färdig att godkännas nu då Miljöministeriet gav klartecken för de kompletteringar som vi gjort, säger Anne Rihtniemi-Rauh från stadsplaneringen.

Stadsplaneringsnämnden behandlar planen på sitt möte den 11 december.

Utkastet till skötsel- och nyttjandeplanen var framlagt på Borgå stads webbplats på sommaren 2017 från maj till augusti. Då kunde också kommuninvånarna kommentera planen antingen via en elektronisk blankett eller skriftligt i servicekontoret Kompassen.

– Redan då planen bereddes samlades invånarnas åsikter och kommentarer om olika objekt och ämnen. Det här var säkert en orsak till att det i själva utkastskedet lämnades in endast tjugotvå åsikter. Största delen av kommuninvånarnas åsikter stödde de mål som ställs i planen.

– Det är bra att komma ihåg att en nationalstadspark alltid grundar sig på en gällande generalplan eller detaljplan. Därför kan man med en skötsel- och nyttjandeplan inte lösa till exempel markanvändningsfrågor eller tillåta byggande i skydds- eller rekreationsområden, konstaterar Anne Rihtniemi-Rauh.

Godkänt av miljöministeriet

I skötsel- och nyttjandeplanen finns bestämmelser som gäller de tre största markägarnas områden: Skyddsområden i Stensböle som ägs av Svenska litteratursällskapet i Finland, Haiko gårds miljö som ägs av Vuoristo-yhtiöt och den gamla begravningsplatsen i Borgå som ägs av Borgå kyrkliga samfällighet. Dessa bestämmelser togs med på markägarnas eget initiativ och om dem beslutades redan då nationalstadsparken inrättades. Bestämmelserna garanterar markägarnas integritet och deras fortsatta verksamhet i området.

I utkastskedet hördes också miljöministeriet. Representanten för ministeriet önskade bland annat att planen kompletteras med markanvändnings- och bygglagens paragrafer 68-71, vilka gäller nationalstadsparker. Med dessa tillägg gav miljöministeriet sitt godkännande.

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen utarbeta en skötsel- och nyttjandeplan för en nationalstadspark i växelverkan med de intressegrupper vars förhållanden avsevärt kan påverkas av saken.

Nationalstadsparken i Borgå inrättades år 2010. I Finland finns för tillfället nio nationalstadsparker: Nationalstadsparkerna i Forssa, Hangö, Heinola, Tavastehus, Kotka, Kuopio, Björneborg, Borgå och Åbo.

Mer läsning