Register utreds också för katter

KATTER REGISTRERAS? I samband med den nya djurskyddslagen utreds en modell om att varje katt och hund ska id-markeras och registreras. Bild: arkivbild

På Jord- och skogsbruksministeriet förbereds en ny djurskyddslag. Man har också utrett om det finns behov av att husdjursägare ska bli skyldiga att registrera sina katter och hundar. I Finland registreras redan majoriteten av hundarna frivilligt medan de tiotusentals katter som årligen blir hemlösa oftast förblir oregistrerade.

Tanken är att varje katt och hund ska förses med ett mikrochip och sedan införas i ett register tillsammans med uppgifter om ägaren. På detta sätt blir det enkelt att hitta uppgifter om ägaren till ett bortsprunget djur i registret. Det fungerar även åt andra hållet – uppgifter om djur som en viss person har kan kontrolleras i registret.

– Id-märkning och registrering av husdjur skulle förenkla djurhemmens verksamhet. Ju fler husdjur som är id-markerade och registrerade, desto lättare blir det för husdjursägare att få tillbaka sina djur, säger veterinäröverinspektör Tiina Pullola på Jord- och skogsbruksministeriet.

I nuläget är det frivilligt att registrera sina husdjur i Finland till skillnad från i många andra EU-länder. I Finland väljer största delen av hundägarna att registrera sina hundar medan det är få som registrerar sina katter.

Många hemlösa katter

Det är främst problemet med hemlösa katter man vill komma åt. Finlands naturskyddsföreningars förbund uppskattar att 20 000 katter överges varje år.

– Det finns betydligt flera hemlösa katter än hundar i Finland. Katter blir oftare också lämnade kvar på djurhemmen då ingen kommer och hämtar dem medan största delen av hundarna hittar hem igen, säger Pullola.

– Det är en fråga om hur katter värdesätts i samhället. Det är fortfarande så att katters ställning som husdjur skiljer sig från hundars som man värdesätter på ett annat sätt. Det är få som överger sin hund såsom katter överges och katter ses av någon anledning som lättare att ersätta, säger Pullola.

Utredningen har gjorts i samarbete mellan Jord- och skogsbruksministeriet och Djurens välfärdscentral i Finland. Ett förslag på en reviderad djurskyddslag kommer före årets slut åka ut på remissrunda. De praktiska frågorna kring hur registret skulle kunna övervakas och även hur man kunde få djurägare att registrera sina djur är ännu inte utredda.

– I andra länder övervakar man genom att till exempel göra stickprov och kolla om djuret är registrerat. Men jag vet inte om det är tillräckligt, säger Pullola.

Obligatorisk registrering av husdjur välkomnas av Ann-Sofi Sjögård som arbetar på katthemmet i Tolkis.

– Det skulle kunna underlätta och hjälpa oss i vårt arbete. Det tar nog inte bort problemet för det kommer ändå fortfarande finnas stora kattpopulationer. Men människor skulle kanske fundera mera innan de tar emot en gratis kattunge. Böterna för att låta bli att registrera måste nog också vara tillräckligt höga, säger hon.

Mer läsning