Register utreds också för katter

KATTER REGISTRERAS? I samband med den nya djurskyddslagen utreds en modell om att varje katt och hund ska id-markeras och registreras.Bild: arkivbild

På Jord- och skogsbruksministeriet förbereds en ny djurskyddslag. Man har också utrett om det finns behov av att husdjursägare ska bli skyldiga att registrera sina katter och hundar. I Finland registreras redan majoriteten av hundarna frivilligt medan de tiotusentals katter som årligen blir hemlösa oftast förblir oregistrerade.