Regional hjälpmedelsenhet grundas på Borgå sjukhus

PÅ SAMMA STÄLLE. Sjukhuset i Borgå ska få en hjälpmedelscentral dit alla hjälpmedel i regionen koncentreras. Bild: Kristoffer Åberg

Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo godkände på tisdagskvällen preliminära planer för en regional hjälpmedelsenhet på Borgå sjukhus.

Planerna finns med i planen för ordnandet av hälso- och sjukvård i Östnyland 2013-2016. Ett preliminärt investeringsförslag inlämnades i fjol.

I dag producerar många olika aktörer i regionen hjälpmedelservice, det vill säga Borgå sjukhus och hälsovårdsenheterna i Borgå, Lovisa, Sibbo och Askola.

Nu är alltså tanken att grunda en regional enhet för alla invånare i Östnyland. Enheten ska utgöra en del av områdets specialiserade sjukvård. Kommunerna blir ändå inte av med servicen i det egna området utan det ska finnas närserviceenheter, kiosker. Dit överförs hjälpmedel enligt behov. ÖN.

Mer läsning