Regeringens förslag om reglering av taxitrafiken ut på remiss

Regeringen vill införa mer reglering i taxibranschen. Juha Sipiläs (C) regering lättade på regleringen genom sin taxireform år 2018. Bild: Jeanette Östman/SPT

Regeringen vill bland annat öka passagerarnas möjligheter att veta hur mycket en taxiresa kostar.

Regeringen har fått klart ett utkast om ändringar i regleringen av taxitrafiken. Förslaget är nu på remiss fram till den 9 juli.

Regeringen föreslår bland annat att man måste avlägga en företagarutbildning och ett företagarprov för att få taxitrafiktillstånd. Även förarprovet ska förnyas så att det läggs mer vikt på passagerarnas behov och säkerhet.

Regeringen föreslår också att priset på en resa på 15 kilometer och en resa som räcker 10 minuter måste anges på taxibilens fönster för att öka passagerarnas insyn i hur mycket resan kostar.

Enligt regeringen är syftet med lagförslaget att åtgärda brister som uppdagats i den taxireform som Juha Sipiläs (C) regering drev igenom i juli 2018. Taxireformen gick ut på att lätta på regleringen inom taxibranschen. Det blev bland annat lättare att komma in i branschen, och prissättningen blev friare.

Efter taxireformen har nya former av taxitjänster dykt upp på marknaden, vilket var ett av reformens mål. Å andra sidan rapporterar både Transport- och kommunikationsverket och Konkurrens- och konsumentverket att taxiresornas priser stigit efter reformen.

Mer läsning