Regeringen vill effektivera testningen med fler snabbtest och mobila teststationer

Regeringen uppdaterade sin testningsstrategi under ondagens möte på Ständerhuset. Strategin uppdaterades senast i augusti. Bild: Jeanette Östman/SPT

Regeringen har uppdaterat sin testningsstrategi för coronaviruset, och vill se fler snabbtest och mobila provtagningsenheter i områden med höga infektionsnivåer och där de vanliga tjänsterna inte anses räcka till.

Regeringen uppdaterade sin testningsstrategi under ondagens möte på Ständerhuset.

Målet är att snabbare kunna identifiera nya fall av smitta, smittkedjor och virusmutationer för att effektivare kunna förhindra att coronaviruset sprids.

I ett pressmeddelande betonas att man fortsättningsvis ska få komma på test inom en dag och få resultatet inom en dag.

Positiva resultat ska rapporteras direkt från laboratoriet till smittspårarna för att exponerade snabbt ska kunna identifieras och sättas i karantän.

Testkapaciteten ska vid behov utvidgas genom regionala samarbetsavtal med privata tjänsteleverantörer och statlig finansiering.

Alla inresande hänvisas till test

Regeringen vill också säkerställa ett tillräckligt antal provtagningsstationer, och lättillgängliga testplatser.

Snabbtester ska användas mer än tidigare, och mobila provtagningsenheter ska etableras i områden där man identifierat höga infektionsnivåer och man misstänker att de vanliga tjänsterna inte räcker till.

Också kriterierna för att få ta ett test har uppdaterats.

Testkapacitet riktas främst till att testa personer med symtom på covid-19. Fall där man misstänker en muterad virusvariant ska omedelbart undersökas och smittkedjorna identifieras.

Alla som anländer eller återvänder till Finland från utlandet ska hänvisas till test vid gränsövergångsstället.

Då kapaciteten tillåter ska testandet utvidgas. Det här gäller till exempel social- och hälsovårdsavdelningar, mottagningscentraler, fängelser och arbetsplatser där närkontakt inte kan undvikas.

Om flera fall av covid-19 påträffas samtidigt på en skola utvidgas testningen av elever och lärare.

Strategin uppdaterades förra gången i augusti.