Reflektioner behövs året om

Nytt år innebär för många en möjlighet reflektera över året som gått, och tankar om året som kommer. På sociala medier fylls flödet av bilder från nyårsfirande, och bästa bitarna från året som gått.

Presidentens nyårstal är för många minst lika viktigt som utlysandet av julfreden i Åbo. I år var tonen i president Sauli Niinistös tal allvarligare än man är van vid. Han betonade att Europa är den mest demokratiska, mest jämlika och friaste världsdelen. "Nu har vi ändå hamnat i en destruktiv strid om våra egna värderingar".

I en fungerande demokrati har medborgarna rätt och möjligheter att kräva förändringar genom att protestera och demonstrera. Men precis som president Niinistö lyfte upp i sitt tal ser vi också tecken på farliga extrema rörelser, som vädrar sitt missnöje och som en del öppet bär nazistiska symboler. Grymheter och råheter som man hoppades hörde till historien känns plötsligt skrämmande aktuella, och det är viktigt att presidenten säger det högt: I en demokrati finns inte plats för nazister.

Så här i de sociala mediernas tidevarv där kommentarerna ska vara snabba, snärtiga och enkla budskap, så upplevs kanske ett nyårstal direktsänt i tv och i radio som högtidligt och rikt på traditioner, och gammaldags.

Men presidenten har en viktig roll som opinionsbildare, och bland annat via nyårstalet kan presidenten fungera som en ledare för värderingar. Det här är en uppfattning som finländare verkar dela, och uppskatta. President Niinistö är aktiv också på sociala medier. Hans Facebook-sida har närmare 300 000 följare, och med sina tweetar når han över 150 000 personer. Nyårstalet har presidenten publicerat också Facebook, och flera hundra personer har kommenterat talet.

På ett lokalt plan är det få opinionsbildare som tar chansen att uttrycka sig i ett nyårstal, men inte heller så ofta på sociala medier. Även om flera av regionens ledande politiker och tjänstemän är aktiva på sociala medier, så är det ganska sparsamt med ställningstagande, visioner och analyser.

Inför val aktiverar sig kandidaterna, och tidningarnas insändarsidor fylls av åsikter. Mellan valen är det mera tunnsått med insändare, även om invånarna skulle ha nytta och glädje av att beslutsfattare motiverar, försvarar och kritiserar politiken som förs.

När det gäller nyårstal utgör Jan D. Oker-Blom ett undantag. Han har ganska exakt ett år bakom sig som stadsdirektör i Lovisa. I ett nyårstal publicerat på stadens webbsida resonerar Oker-Blom över vad som gick bra och vad som misslyckades under året som gått. Trots en hel del utmaningar under 2018, inte minst när det gäller skolfastigheterna, ser stadsdirektören positivt på det nya året och framtiden.

Precis som president Niinistö i sitt nyårstal, är Jan D. Oker-Blom allvarlig men också hoppfull. En dalande befolkningstillväxt i Lovisa är ett orosmoment, och här kastar han bollen till Lovisaborna. Han uppmanar sina kommuninvånare att locka nya invånare att flytta till Lovisa. "Det tycker jag vi alla kan göra med synnerligen gott samvete och torde kunna göra utan alltför stora svårigheter, eftersom det finns så många goda orsaker att flytta hit."

Medierna tar beslutsfattarna på pulsen, gräver och kräver svar. Men därutöver behövs aktiva lokala opinionsbildare, som i bästa fall bidrar till en konstruktiv diskussion om aktuella lokala frågor.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning