Redan 1 200 jobb på Donfabriken

POPULÄRT. I fjol hade Donfabriken kring fyratusen besökare och ett femtiotal arbetsgivare deltog i mässan. Bild: Kristoffer Åberg

Tjugotvå arbetsgivare och nio läroanstalter har hittills anmält sig till rekryteringsevenemanget Donfabriken. Många fler väntas ännu haka på, men med tanke på att det ännu är drygt två månader till avspark är sakkunniga Annika Broberg på TE-byrån i Nyland nöjd med läget.

Donfabriken på Konstfabriken i Borgå, som den 6 februari nästa år ordnas för fjärde gången, är ett samarbete mellan Borgå stad, utvecklingsbolaget Posintra och Arbets- och näringsbyrån i Nyland, det vill säga TE-byrån. Annika Broberg som är sakkunnig inom företagstjänster på TE-byrån kan berätta att de redan anmälda arbetsgivarna har kring 1 200 arbetstillfällen att erbjuda.

– Det finns jobb inom rese- och restaurangbranschen, städ- och fastighetsbranschen, inom försäljnings- och kundbetjäningsbranschen samt inom industrin. Alla deltagare finns uppräknade på nätsajten duunitehdas.fi och listan uppdateras efter hand, så det lönar sig att gå in och titta.

Mångsidigt program

Donfabriken är ett evenemang för praktiskt taget alla aktörer på arbetsmarknaden. Såväl ungdomar som äldre arbetstagare samt både redan etablerade och blivande företagare kan alla ha nytta av rekryteringsmässan. Broberg berättar om vad ungdomar kan få ut av Donfabriken.

– I fjol deltog femton läroinrättningar, så mässan är ett bra tillfälle att bekanta sig med intressanta skolor innan den gemensamma ansökningen till yrkes- och gymnasieutbildningen inleds den 20 februari. Oftast finns både lärare och elever från skolorna på plats.

För ungdomar under 18 år lönar det sig också att hålla utkik efter orangea ballonger när man rör sig bland utställarna.

– Bollarna betyder att arbetsgivaren har arbete för personer som ännu inte fyllt 18. I de flesta fall handlar det om sommarjobb, men en del arbetsgivare har uppgifter för unga året om.

För arbetsgivarsidan står TE-byrån till tjänst med information, till exempel om olika möjligheter att rekrytera och om hur man som ny företagare kan söka startpeng.

– Vi berättar också om det europeiska jobbnätverket EURES genom vilket arbetstagare kan hitta jobb och arbetsgivare kan rekrytera personal från EU- och Eta-området.

Nöjda deltagare

Hur bra är då Donfabriken på att föra samman arbetsgivare och arbetstagare? Broberg säger att det är svårt att ta fram exakta siffror, eftersom en rekrytering oftast är en långvarig och komplex process.

– Det kan ju ta flera månader att anställa en person och i slutskedet kan det vara ganska oklart vilken roll Donfabriken egentligen spelade. Men de siffror vi har tyder på att evenemanget fungerar mycket bra: i fjol ansåg de flesta arbetsgivare att Donfabriken hjälpte dem att komma i kontakt med potentiella arbetstagare och de gav mässan fyra av fem möjliga poäng. Så jag vill passa på att uppmana alla företag i regionen som har behov av att rekrytera att delta i mässan. Det lönar sig verkligen.

För de östnyländska kommunernas del kan Broberg berätta att sysselsättningen utvecklats i en positiv riktning. Se senaste siffrorna från oktober visar att arbetslösheten sjunkit på alla håll.

– I Borgå fanns 13 procent färre arbetslösa i oktober i år än i fjol. I Sibbo har arbetslösheten på motsvarande sätt minskat med 14 procent, i Lovisa med 21 procent och i Lappträsk med 20 procent. Man bör ändå minnas att ju mindre kommunen är desto lättare sker det stora kast i sysselsättningen procentuellt sett.

Broberg tillägger att den allmänna trenden i Nyland är att arbetslösheten fortsätter att sjunka, men i en långsammare takt.

– För tillfället verkar det råda en viss mättnad inom företagen när det gäller behovet av ny arbetskraft.

Vad? Rekryteringsmässa för alla som har behov av arbete eller av att anställa. Flera läroinrättningar deltar också i evenemanget.

Var? Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1 i Borgå.

När? Den 6 februari 2018 mellan klockan 10 och 15.30. Fritt inträde.

Mer läsning