Rättsskyddssystemet för asylsökande är undermåligt

Sedan 2016 har sökande rätt till rättshjälp på det allmännas bekostnad endast i speciella situationer.