Rättsskyddet under press: "Det tar för lång tid innan man kommer till en rättssal"

BRÅDSKANDE. Familjerättsmål, till exempel vårdnadstvister, ärenden som gäller besöksförbud, konkurser och häktningsprocesser är alla fall där en misstänkt sitter häktad klassificeras som brådskande, och hör till den typen av fall som avhandlats under coronapandemin. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Hur står det till med finländarnas rättsskydd när poliserna inte är tillräckligt många för att lösa brotten, när åklagarna inte har tid väcka åtal, när advokaterna inte har tid att åta sig fler klienter och när domstolarna inte hinner avgöra alla mål inom rimlig tid? Problematiken är inte ny, men coronaepidemin har inte gjort situationen bättre.

Den exceptionella tiden som vi levt i under det senaste halvåret syns som dystra siffror i polisens statistik. Familjevåldet har ökat, narkotikabrotten har blivit flera, egendomsbrotten har fortsatt a...