Rättigheter och skyldigheter

Rätten att få information och dokument är starkt förankrad i vår demokrati och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet utgår ifrån att alla handlingar är offentliga ifall inte annat särskilt...