Rättigheter är lika aktuellt nu som då

VAPPEN. Mirja Suhonen organiserar årets marsch. Bild: Kristoffer Åberg

Årets arbetarmarsch i Borgå återknyter till inbördeskriget. Dagen inleds också vid de rödas gravar.

Den 1 maj är det dags igen för den traditionella marschen – så också i Borgå där man i år arrangerar helheten som ett samarbete mellan arbetarpartierna (SDP och VF) och facken. Arbetsgruppen, med ett tiotal medlemmar, leds av Mirja Suhonen, ordförande för SDP i Borgå och medlem av stadsstyrelsen. Det viktiga i år är att det gått 100 år sedan inbördeskriget.

– Vi upplever att det är ett betydelsefullt år, och markerar det med en gemensam fest på valborg. Då lade facken och arbetarpartierna grunden för det gemensamma målet att bättra på löntagare och människors rättigheter.

Årets fest börjar, till skillnad från tidigare år, klockan 13. Platsen är ändå densamma i stadsparken.

– Tidigare har vi börjat klockan 11, men många har bett om att få sova längre.

Den senare starten innebär också att man hinner besöka de rödas gravar vid begravningsplatsen i Borgå, där Suhonen uppger att det bland annat blir tal för att hedra dem som gav sina liv för sin övertygelse. Själva marschen startar klockan 12.40 från stadshuset.

Suhonen påpekar att själva temat inte blivit föråldrat, trots att man i år riktar blicken 100 år bakåt i tiden. Rättigheter på arbetsmarknaden är fortfarande en aktuell fråga – och något som börjar naggas i kanterna.

– Mycket har blivit sämre, och håller på att bli sämre, med lagstiftning. Det finns mycket att bättra på.

Förändringen på arbetsmarknaden syns bland annat i ett mindre samarbete, där EK fallit bort från förhandlingsbordet. Det betyder enligt Suhonen att trepartsförhandlingarna inte längre fungerar.

– Det leder till lagstiftning som inte fungerar, som aktiveringsmodellen. Jag tycker att hela idén med samarbete, att jobba tillsammans, dör ut. Det var något som fått landet genom hårda tider, och behövdes bland annat inför fortsättningskriget.

SDP:s roll i det hela kan förstås också diskuteras, där Suhonen svarar att man har svårt att skapa förändring i opposition. Visserligen har arbetarpartierna skapat en del oljud om det som upplevs som missförhållanden.

– Det som glädjer mig är att vanligt folk också börjat föra oljud, bland annat på grund av aktiveringsmodellen. Dessvärre verkar det som om folk tappat förtroende för det politiska systemet.

Själv är Suhonen orolig över en allt kraftigare tudelning i samhället, där bland annat större möjligheter till tidsbundna arbetsavtal för personer under 30 år kan skapa problem för de som är svagast i samhället.

– Det är en stor principiell förändring. Det kan leda till att de som är unga och fattiga kan få det svårt att få banklån. Det tar bort grunden, och bygger en tudelning där de som inte har kontakter och rika föräldrar får det svårt.