Rätten till dagvård oförändrad i Sibbo

FORTSÄTTER SOM HITTILLS. Sibbo behåller den subjektiva dagvårdsrätten tills vidare. Bild: Arkivfoto

Efter en livlig diskussion beslutade bildningsutskottet enhälligt att Sibbo kommun behåller den subjektiva dagvårdrätten.

Utskottet konstaterade att en begränsning av den subjektiva dagvårdsrätten inte ger någon nämnvärd besparing nu. Frågan kommer att behandlas på nytt men när bestämde inte utskottet nu. Man följer med andra kommuners erfarenheter av att begränsa rätten.

Regeringen har gett kommunerna rätt att förstora grupperna och begränsa dagvården som inte jobbar heltid eller som studerar. Att förstora dagisgrupperna lyckas inte av praktiska skäl, daghemmen är byggda för en viss storlek på grupperna.

Barn som deltar i förskoleundervisningen ska vid behov får dagvård mer än 25 timmar per vecka. I familjedagvårdarnas barngrupper kan barn som behöver vård endast en del av veckan placeras och familjedagvårdarnas löner följer nuvarande villkor.

Privatvårdsstödets kommundel ska betalas enligt nuvarande villkor för vård över 25 timmar i veckan. Sibbo fortsätter att betala kommuntillägg så att privatvårdsstödet hålls på nuvarande nivå.

Dagvården och förskolan står inför stora förändringar under de närmaste åren i Sibbo. Kommunen utreder om alla förskolor kan placeras i anslutning till grundskolorna. Utbudet på privat dagvård växer också. I höst öppnar den privata dagvårdskedjan Tenava ett nytt daghem i Tallmo.

Kommunen ordnar ett möte i april, dit alla är välkomna för att ställa frågor och diskutera aktuella dagvårdsfrågor.