Rättegångarna blir kvar i Borgå

RÄTT NÖJD. Lagman Anders Cederberg vill ha starkare tingsrätter. Bild: Evy Nickström

Tingsrätter slås ihop, men rättegångar ska fortfarande föras i Borgå.

Borgå tingsrätt ska upphöra som självständig enhet och slås ihop med Vanda tingsrätt. Men lokala rättegångar ska fortsättningsvis föras i Borgå och kvar i tingshuset ska även en del arbetsutrymmen finnas.

– Östra Nylands, Vanda och Hyvinge tingsrätter ombildas till Östra Nylands tingsrätt med huvudkansli i Vanda samt ett kansli i Hyvinge och en sammanträdesplats i Borgå, sammanfattar lagman Anders Cederberg.

Östra Nylands Tingsrätt blir landets andra största.

Vid tingsrätten i Borgå är åtminstone inte lagmannen förvånad över förslaget. Redan länge har tanken varit att förstärka tingsrätterna genom sammanslagningar.

– Tingsrätten här i Borgå omfattade rätt långt det arbetsgruppsförslag som avgavs i fjol. Vår enhet har varit rätt sårbar och en sammanslagning ger möjlighet till ökad fortbildning och specialisering. Positivt är att man beslöt hålla kvar Borgå som sammanträdesplats, det förslaget fanns nämligen inte i arbetsgruppens förslag.

Tanken bakom reformen är bland annat att specialisering ska öka kvalitén på domslut och förkorta handlingstiderna. För kunderna kommer de nu föreslagna förändringarna inte att innebära märkbart försämrad service, tror Cederberg.

För de anställda innebär förslaget att man genomgår samarbetsförhandlingar under våren och sommaren. Reformen ska vara i kraft 2018.

Vid tingsrätten i Borgå jobbar fem fastanställda och två extra ordinarie domare samt lagmannen. Kansliet har dryga tio anställda och fyra stämningsmän.

Ett flertal reformer är på gång gällande rättsväsendet. Bland annat är avsikten att minska på rutinmässiga ärenden vid tingsrätterna.

Mer läsning