Rapporter om vaccinbiverkningar samlas på hög

Ungefär var 2 300:e dos coronavaccin har lett till en anmälan om allvarliga biverkningar. Foto: Jeanette Östman/SPT Bild:

Pandemin har resulterat i massvis med anmälningar om biverkningar av vaccin. Myndigheten Fimea prioriterar de brådskande fallen, och hoppas att anmälarna fokuserar på allvarliga och ovanliga biverkningar.

Antalet obehandlade anmälningar om biverkningar av coronavaccin i Finland ökar.Just nu väntar drygt 3 600 anmälningar om icke-allvarliga biverkningar på att gås igenom av Säkerhets- och utvecklingscen...