Rampljuset kring kommunala chefsjobb kan skrämma – lagen om offentlighet är ändå tydlig

ÖPPEN PROCESS. De som söker kommunala chefstjänster får i allmänhet finna sig i att namnen publiceras. Men omvägar finns också. Bild: Kristoffer Åberg

Medierna har enligt lag full rätt att publicera namnen på alla som sökt en kommunal tjänst, men systemet skapar ibland problem. Det säger bland annat Sibbodirektören Mikael Grannas som själv inte rekryterats via en offentlig process.

Lagen ger inga tolkningsmöjligheter. Då en person söker en offentlig tjänst är också ansökningshandlingarna offentliga då de registrerats i kommunerna. Medierna har rätt att ta del av alla namn och pu...