Räkningar har skickats ut för coronavaccinering

Vaccinering mot covid-19 är alltid gratis. Bild: Kristoffer Åberg

Det ska alltid vara gratis att vaccinera sig mot covid-19. Trots det har ett femtiotal Borgåbor fått ta emot en räkning från staden efter utförd vaccinering. Ett fel har uppstått och ska nu korrigeras.

Efter intensiva efterforskningar har det visat sig att femtio fakturor felaktigt har skickats ut till Borgåbor efter det att de blivit vaccinerade mot covid-19.

– Tio av de femtio har själva tagit kontakt med oss och resten kommer vi att ringa upp, säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

Coronavaccin är alltid gratis. Misstaget har uppstått när vaccineringen i statistiken har bokförts som besök hos vårdare. Det i sin tur leder automatiskt till att en faktura skickas ut.

– De femtio har inte fått sitt vaccin något speciellt datum, de tillhör inte heller alla samma riskgrupp, eller har vaccinerats av samma vårdare, säger Katja Blomberg.

Nu gäller det alltså för dem som har drabbats att bara vänta på ett samtal. Den som har hunnit betala sin räkning kommer att ersättas.

– Det var verkligen tur att felet begränsades till endast femtio personer, säger Katja Blomberg.