Räknesätt bakom penningrykte

RYKTE. Nej, det stämmer inte att en tredjedel av statsstödet vikt för att undervisa invandrarbarn i Borgå hamnar i "stadens bottenlösa kassa". Bild: Ksf-arkiv

Två tredjedelar av de 900 000 euro som Borgå stad får i statsstöd för att ordna undervisningen för invandrarbarn hamnar i stadens bottenlösa kassa. Det stämmer inte säger bildningsdirektör Jari Kettunen.

I samband med torsdagskvällens debatt om undervisningens kvalitet i skolorna fördes det fram information som antydde att Borgå stad skor sig på undervisningen för invandrarbarn.

– Det är inte rättvist att staden får 900 000 euro i statsstöd för att ordna undervisningen för invandrarbarn men bara använder 360 000 euro för ändamålet. Vad händer med resten av pengarna, frågar sig Jasse Nordlund.

Nordlund var inte den enda som hajade till över påståendet att bara en tredjedel av statsstödet satsas på invandrarbarnen. Catharina von Schoultz som deltog i debatten ställde sig också frågande till att Borgå stad skulle få en så stor summa pengar och bara använda så lite på själva målgruppen.

– Det känns svårt att tro att det skulle vara så här trots att jag vet att statsstöden kommer som en klumpsumma.

von Schoultz har för avsikt att reda ut påstående men Östnyland förekommer henne.

Bildningsdirektör Jari Kettunen, stämmer det att pengar vikta för att undervisa invandrarbarn "hamnar i stadens bottenlösa kista"?

– Det är lätt att tro att det är så då man hör summorna 900 000 och 360 000. Jag gjorde det faktiskt också och kontaktade finansdirektör Raija Vaniala för att räta ut frågetecknen.

– Jag frågade faktiskt om vi hade råd att grunda flera undervisningsgrupper för invandrarbarn, men redan då fanns risken för att flyktingförläggningar stängs, barnen flyttar bort och vi har avlönat pedagoger som inte har några barn att undervisa.

Det är alltså inte fallet visar det sig. Enligt Jari Kettunen handlar det om att en förhöjd stadsandel på 900 000 euro vikts för Borgås del i anslutning till att de ankommande flyktingbarnens antal ökade markant år 2016. Men den faktiska summan som Borgå använt för att organisera undervisningen för invandrarbarn är betydligt mindre.

Kettunen uppger att Borgå stad i fjol använde 360 000 euro av statsstödet på att avlöna lärare och stödpersonal till såväl existerande grupper med invandrarbarn, som till de nya undervisningsgrupper som grundades under fjolåret.

Och resten då? Är de statliga spökpengar?

– Det kan man kanske kalla det, men egentligen handlar det om att Borgå stad fått lov om en beräknad finansieringsandel som sedan verkställts enligt det faktiska behovet. De summor som vi inte haft behov av fördelas på andra kommuner som fortfarande organiserar undervisning för invandrarbarn.

Flyktingförläggningarna som i fjol grundades i rask takt i Borgå har nu lagts ner och många av de hitflyttade familjerna har flyttat bort. Som ett resultat av det har också undervisningsgrupperna för invandrarbarn lagts ner.

– De kvarvarande eleverna har integrerats i vanliga klasser och det berättigar inte till statligt stöd.