Räkna till tio är aldrig fel

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom har fått en anmärkning av riksdagens biträdande justitieombudsman för ett lite bitskt e-postsvar till en invånare som bett om handlingar kring ett invånarinitiativ från 2009. Att tjänstemän ska vara sakliga är helt klart även om det många gånger är förståeligt att också de tappar nerverna.

Det var förra sommaren Lovisabon vände sig till riksdagens justitieombudsman på grund av ett svarsmejl från stadsdirektören. Personen i fråga hade redan tidigare kommit med frågor till staden och fått...