Sibbos kulturpristagare Raija Jokinen tämjer viljestarkt lin

SOM LIVSTRÅDAR. Människokroppen fascinerar Raija Jokinen. Linets nervliknande struktur förstärker den spännande interaktionen mellan kropp och själ som hon vill förmedla med sina konstverk. Bild: Pia Vuorio

Lin är ett material nästan lika gammalt som människans historia. I dag är det trendigt i kläder och textilier. Konstnären Raija Jokinens bearbetning av linfibrer är unik och har gjort succé också utomlands. Sibbo kommun har tilldelat henne kulturpriset för år 2019.

Textil- och bildkonstnären Raija Jokinen har fått Sibbo kommuns kulturpris på 1 500 euro för år 2019. Fritidssektionen uppmärksammar i sin prismotivering att hon i nästan trettio deltagit i många utst...