Ragnar Nordström visste hur man finansierade krig

STACKARS HÄST. Transporterna var ett oöverkomligt problem i de väglösa träskmarkerna i fjärrkarelen. Här transporteras sårade från fronten vid Pryazha, eller Prääsä som är det finska namnet på orten. Bild: Bilder ur boken Gränskriget

Jägaröversten och skeppsredaren Ragnar Nordström från Lovisa hör till en av huvudpersonerna i K-G Olins nyutkomna bok om frändefolkskrigen 1918-22. Men också en östnyländsk rödgardist och redarson, Erkki Veltheim, förekommer i ett fantastiskt spionäventyr.

Jakobstadsförfattaren K-G Olins artonde populärhistoriska bok heter Gränskriget, och handlar om frändefolkskrigen i Karelen och Petsamo, samt planerna på att inta Sankt Petersburg och skapa ett Storfinland. I boken möter läsaren ett myller av fascinerande gestalter från exempelvis Aunusexpeditionen till Olonets-Karelen år 1919.

En av de starkaste ledargestalterna var Ragnar Nordström som i kraft av sitt ekonomiska och militära kunnande snabbt fick en central roll både som krigare och finansiär.

– Ragnar Nordström förlorade ju sin högra arm redan under frihetskriget, men även med bara en arm åstadkom han mer än de flesta, säger K-G Olin som i sin bok både använder ordet frihetskriget och inbördeskriget, beroende på sammanhanget.

FÖRFATTAREN SJÄLV. K-G Olin ser sig mer som historieberättare än yrkeshistoriker. Bild: Gun-Marie Wiis

Likaså har Olin valt att för det mesta använda det svenska uttrycket Olonetsexepeditionen i stället för det mer bekanta Aunusexpeditionen.

Östnyländska frändefolkskrigare

Även Olonetsexpeditionens egentliga ledare, Gunnar von Hertzen, hade rötter i Östnyland. Han var visserligen född i Halikko, men hade gått i Svenska samlyceet i Borgå. Nordström och von Hertzen var båda två antikommunister, men att "befria" Fjärrkarelen från bolsjevikerna var för dem inte bara en ideologisk fråga utan också ett strategiskt uppdrag.

Genom att införliva området väster om Vita havet, Onega och Svir med Finland ville man få en betydligt kortare landgräns att försvara mot Ryska rådsrepubliken.

– Gränsen mellan de två nyblivna staterna, Finland och Ryska rådsrepubliken, var ju inte bara en linje på kartan, utan också en skiljelinje mellan två olika samhällssystem, säger Olin.

Eftersom det fanns ett starkt ideologiskt patos både på den finska och ryska sidan, är det kanske inte heller så förvånande att krigspropagandan kom att spela en stor roll under frändefolkskrigen. Det kunde exempelvis vara frågan om manipulerade fotografier där motståndaren framställdes som utstuderat grym.

– Redan då stötte man alltså på fenomenet "fake news", konstaterar K-G Olin.

Ynkryggad statsmakt

Olin berättar i Gränskriget flera medryckande historier om enskilda politiker, soldater och oskyldiga offer för kriget. Deltagarna i frändefolkskrigen var ofta unga, oerfarna män. Helt klart förhåller sig författaren rätt så kritiskt till den dåvarande statsmaktens tidvis ynkryggade agerande. Expeditionerna till Petsamo och Olonets skedde formellt inte i statsmaktens namn, men ändå med dess tysta välsignelse. Statsmakten bidrog med pengar och utrustning.

– Här visade nog landets styrande prov på en cynisk dubbelmoral, säger Olin. Principen verkar ha varit: Går det bra tar vi äran åt oss, men går det illa får frivilligkårerna bära hundhuvudet.

Och illa gick det ju. Det enda frändefolkskriget som kan kallas framgångsrikt var Estlands frihetskrig 1918-20.

För östnyländska läsare kan det vara intressant att läsa om hur Gunnar von Hertzen och Ragnar Nordström tillsammans kom att utveckla en skogsavverkningsring bestående av flera stora finska företag som var intresserade av de stora orörda skogsresurserna i Karelen. De driftiga herrarna lyckas delvis också få statsmaktens stöd för sitt skogsprojekt.

– Det fanns ju stora finansiella intressen gällande skogarna på de här områdena, säger Olin.

VAPENBRÖDER. Jägarofficerarna Gunnar von Hertzen och Ragnar Nordström ville ha ett Storfinland med en lättförsvarbar landgräns i Fjärrkarelen. Bild: Bilder ur boken Gränskriget

K-G Olins beskriver i sin bok också tiden efter frändefolkskrigen: Ragnar Nordström förblev en passionerad antikommunist som finansierade bland annat högerextrema Lapporörelsen och den finska SS-bataljonen inom Nazitysklands armé. Dessutom var han aktiv inom den så kallade Stella Polaris-operationen.

– Men det är anmärkningsvärt hur bra relation Nordström senare hade till president Urho Kekkonen, säger Olin.

Beskrivande var att när Kekkonen under notkrisen 1961 kallas till Novosibirsk, tar han först en avstickare till Lovisa för överläggningar med Ragnar Nordström.

Den röde redarsonen

Ytterligare en udda karaktär med östnyländska kopplingar är skeppsredarsonen Erkki Veltheim som under inbördeskriget 1918 är en av de röda ledarna i Lovisa.

– Han var ett levande exempel på det som i södra Finland kallades för "brödrakriget", eftersom hans bror stupade på den vita sidan, berättar Olin.

Men som ung svenskspråkig akademiker skilde sig Erkki Veltheim från det i huvudsak finskspråkiga röda gardet i Lovisa. Sommaren 1920 befann han sig illegalt i London, där han tillsammans med Salme Pekkala försökte samla de små splittrade grupperingarna på yttersta vänsterkanten till ett gemensamt kommunistparti.

– Scotland Yard bedömde den unge finländaren som en farlig revolutionär, säger K-G Olin.

VITA ARMBINDLAR. Överstelöjtnant Carl Wilhelm Malms styrka bar på vita armbindlar år 1918, eftersom inbördeskriget fortfarande pågick i Finland, och expeditionen väntades hamna i strid med finska röda som flytt över gränsen till Ryssland. (Bokens pärmbild) Bild: Bokens pärmbild

Hans rykte nådde också pressen som börjar kalla denna mystiska bolsjevikledare för "Mystery Man", och det spekulerades i att han möjligtvis styrde kommunistagenternas verksamhet i hela Storbritannien.

Förvecklingarna kring Erkki Veltheim var många. En av hans kontakter i London visade sig vara den kända kvinnosaksaktivisten Sylvia Pankhurst, som tillsammans med sin syster och mor grundade suffragettrörelsen.

– Pankhurst hamnade uppenbart i blåsväder, efter att polisen kommit över dokument som förband henne med denna underjordiska aktivist från Lovisa.

Egen förläggare

K-G Olin ger ut sina böcker på sitt eget förlag Olimex i Jakobstad. Men ofta ser man honom hålla föredrag eller signera böcker och prata med sina läsare på bokmässor och i bokhandlar.

– Jag lägger stor vikt vid att göra mig tillgänglig för mina läsare, säger Olin. Och det är med glädje jag kan konstatera att mina böcker faktiskt säljer riktigt bra för finlandssvenska förhållanden.

SKADADE. Många deltagare i frändefolkskrigen var unga oerfarna män. Bild: Bilder ur boken Gränskriget

Efter att ha gett ut arton böcker uppfattas Olin som en såpass pålitlig författare att han redan en tid erhållit olika typer av stipendier, både statliga och fondvärldens stipendier.

– I början av min författarbana var det knepigare, men numera har jag ju visat att jag levererar, vilket är viktigt för dem som beviljar stipendier.

Vill du veta mer om Ragnar Nordström?

Här hittar du tv-dokumentären som Arvo Tuominen gjorde år 2013 om Ragnar Nordström.

[video url="https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/09/13/ragnar-nordstrom-kulissien-takainen-isanmaallinen-vaikuttaja"]