Räddningsverket övar vid Hästholmen

ÖVNINGSPLATS. Yrjö 16 äger rum i närheten av kärnkrafteverket på Hästholmen. Bild: Kristoffer Åberg

Resultatet av arméns utbildningar med räddningsverket ska testas på en övning invid kärnkraftverket.

Gardets jägarregemente tränade tillsammans med räddningsverken i mellan- och Östnyland i två år. Övningarna, som pågick 2014 och 2015, kommer nu att testas i samband med övningen Yrjö 16.

De gemensamma övningarna fokuserade på att lära räddningsverkens personal att självständigt använda försvarsmaktens persondekontamineringslinje och dekontamineringsfordon utan hjälp från militär personal.

På det här sättet får man snabbt räddningsverkets personal på plats när en olycka äger rum, medan försvarsmakten erbjuder utrustningen.

Från Östnyland har Nickby räddningsstation, Gumbo FBK, Tolkis FBK och Hamarin VPK deltagit.

Övningen äger rum den 23 april i bostadsområdet i anknytning till kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa.