Räddningsverket förbjuder all öppen eld i hela Nyland – 188 skogsbränder i maj

MARKBRAND I LOVISA. Gränsbevakningens helikopter deltog i släckningsarbetet när det i måndags brann i Brännmalmen i Forsby. Bild: Kristoffer Åberg

Räddningsverken i Nyland meddelade på tisdagen att de förbjuder all öppen eld i hela Nyland på grund av faran för skogsbrand.

Enligt pressmeddelandet är risken för skogsbrand väldigt hög i hela landet och endast i Nyland har det uppstått 188 skogsbränder i maj. 78 av bränderna har uppstått på grund av oförsiktigt eldande och 40 stycken antas vara anlagda.

Nu förbjuder räddningsverket all öppen eld, hyggesbränning och bland annat grillar om de inte isolerar värmen tillräckligt väl.

Enligt pressmeddelandet ökar risken för skogsbrand på grund av vinden som lätt kan föra gnistor med sig. Räddningsverket påminner att gnistor också kan uppstå vid metallarbete.

Förbudet grundar sig på Finlands räddningslag och är i kraft tills Meteorologiska institutets index för skogsbrand sjunker under 5,6 och räddningsverket har meddelat om att förbudet upphör.

Grillar och eldstäder som isolerar värmen tillräckligt väl från marken räknas inte som öppen eld och är tillåtna så länge det inte finns risk för att elden sprids via marken eller genom gnistor. Grillar och motsvarande eldstäder är förbjudna ifall det finns risk för att elden sprider sig eller för att de kan falla på grund av vinden.

Räddningsverken varnar också för arbete som kan orsaka gnistor och uppmanar alla som arbetar med sådant att vara mycket försiktiga.

Kartan nedan visar alla markbränder som inträffat i går tisdag fram till klockan 21.00.

Mer läsning