Räddningsfrågor lika viktiga som social- och hälsovården

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Helen Kurri noterar i sin ledare (ÖN 1.10) helt korrekt att vårdfrågorna intresserar. Det kan vi säkert alla hålla med, eftersom vi alla har en kontaktyta på ett eller annat sätt med vårdfrågorna.

Då vi skall rösta på kandidater som ställer upp för att representera oss alla i välfärdsområdets fullmäktige och andra förtroendeorgan är det också viktigt att konstatera att vi samtidigt väljer personer som kommer att svara för räddningsväsendet i vår region. Tyvärr tycks räddningsväsendet konsekvent glömmas bort i diskussionen om de nya välfärdsområden, vilket naturligtvis kan förstås då även Social- och hälsovårdsministeriet talar om social- och hälsovårdsreformen.

Fram till att räddningsväsendet tillsammans med social- och hälsovården flyttas till de nya välfärdsområden den 1 januari 2023 har räddningsväsendet bekostats av de östnyländska kommunerna, vilket har betytt att kommunerna har kunnat inverka på den servicenivå de önskar ha i kommunen. Om en kommun har önskat ha bättre servicenivå än det gemensamt fastslagna har kommunen på egen bekostnad kunnat öka på servicenivån i sin kommun. Nu tar staten över finansieringen av räddningsväsendet. Det betyder i klartext att de enskilda kommunerna inte kan påverka på servicenivån, utan de besluten fattas i välfärdsområdets beslutande organ, på basen av statens finansiering.

Då vi alla har en kontaktyta till social- och hälsovård som jag tidigare konstaterade är jag övertygad om att vi alla även i fortsättningen vill ha räddningsväsendet som en välfungerande närservice, som styrs av förtroendevalda som också är intresserade av vårt gemensamma räddningsväsen.

Peter Johansson räddningsdirektör, Borgå