Rädd för att tala svenska? Agenda bjuder till språkdiskussion i Borgå

GRÄL. Grillkön på natten är en typisk situation där många undviker att prata svenska. Bild: Sebastian Dahlström

Lunch, och en diskussion om hur tvåspråkigheten mår i regionen. Det är temat för träffen som tankesmedjan Agenda bjuder in till i Borgå.

Förra veckan publicerade tankesmedjan Agenda sin rapport om svenska språkets ställning i Finland – en publikation som förde med sig beklämmande läsning. Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen konstaterar att svenskans ställning är dålig eller mycket dålig i Finland. Likaså ansåg majoriteten att läget blivit klart sämre under Sipiläs regering, och att det kommer att bli sämre under de kommande fem åren.

Temat är uppe på fredag på Agendas språklunch som är öppen för allmänheten.

Får diskutera

Ted Urho, verksamhetsledare på Agenda, säger att man arrangerat motsvarande diskussionstillfällen också på andra orter. Till exempel fick man ett femtiotal besökare i Vasa, och omkring fyrtio i Helsingfors. Nu är det Borgås och östra Nylands tur.

– Det är ett tillfälle där folk får en chans att ventilera och prata om språkklimatet också i den egna regionen. Vår undersökning pekade på att det finns ett behov. De öppna svaren var ovanligt många, 3 000 till antalet, och de berättade en hel del om diskriminering, säger Urho.

På tillställningen pratar också Helén Kurri, chefredaktör på Östnyland, i en form av inledande anförande kring tvåspråkigheten i östra Nyland. Därefter tar Ted Urho vid och berättar om Agendas rapport.

– Därefter hoppas vi på en flitig diskussion, säger Urho.

Själva rapporten är uppdelad enligt valkretsar, och preciserar därför inte hur situationen ser ut i olika städer och kommuner, främst för att undvika problem med anonymiteten. Enkäten besvarades av 1 100 personer, och man fick trots det in över 3 000 öppna svar som ger en bild av vissa trender. Många är rädda för att tala svenska öppet på vissa platser och vissa tider på dygnet, som nattetid i taxikön. Det traditionella "suomessa puhutaan suoma" dök också upp.

– Det nämndes inte något om våld, men däremot nog hotfulla situationer. Man kanske inte känner sig särdeles otrygg, utom i vissa situationer där man väljer att inte prata svenska.

Kollektiv sorg

Rapporten pekar också på något som kanske är ett nytt fenomen: diskriminering på arbetsplatsen. Många upplever att språket automatiskt måste byta till finska om till exempel en finskspråkig person kommer till kafferummet när två svenskspråkiga har en diskussion.

– Det nämns kommentarer som "sluta tala ert hemliga språk", säger Urho.

Rapporten kommer också med tio slutsatser. Där ingår bland annat att många upplever att just regeringen Sipilä varit en aktiv avvecklare av de svenskspråkiga strukturerna. På det stora hela verkar finlandssvenskarna enligt utredningen inte vara arga på situationen, snarare upplever vi en form av kollektiv sorg.

– Det är inte vredesmod, många är ledsna över att det har gått så här långt.

Agendas språklunch äger rum på Cafe Cabriole på fredag den 12 april, klockan 12.

På hösten gjorde Aula Research, på uppdrag av Tankesmedjan Agenda, en medborgarundersökning om hur finlandssvenskar upplever det svenska språkets ställning i Finland.

Drygt tusen personer svarade på webbenkäten.

Sju av tio upplever att språkklimatet är dåligt. Dessutom har många egna erfarenheter av bristande service, diskriminering och hotfulla situationer.

Agenda arrangerar ett diskussionstillfälle kring temat i Borgå på fredag.

Mer läsning